Plán na „zelenou“ proměnu evropské ekonomiky dostal základní obrysy. Fiala v Bruselu odmítl další zadlužování i dotační závody

Nejvyšší politikové členských zemí Evropské unie se dnes nad ránem usnesli, že budou dál uplatňovat volnější pravidla poskytování veřejné podpory pro své průmyslové podniky. Souhlasili také s tím, aby Evropská komise zkoumala, kolik je volných peněz v různých dotačních programech EU, a navrhla jejich využití pro podporu evropského „zeleného“ průmyslu, či spíše pro nápravu nerovnováh, které budou masivnějšími státními podporami některých vlád způsobeny.

Evropská rada se tak v podstatě přidržela nástřelu Evropské komise z minulého týdne. Jít dál by bylo vyžadovalo mnohem víc času na debatu, která hrozila být třaskavá. V každém případě se tohoto supercitlivého tématu ujala a bude se mu věnovat dál. Můžeme předpokládat, že se k němu vrátí na řádné březnové schůzi, pro kterou komise slibuje už několik podstatných návrhů legislativy. Květnový summit by pak mohl mít na pořadu dne už přímo vznik mnohamiliardového „fondu svrchovanosti“, který v celém zapeklitém klubku problémů představuje nejspornější element.

Přísná regulace poskytování veřejné podpory je součástí pravidel hospodářské soutěže, jež zase představují páteř funkčního společného trhu EU, který je z hospodářského hlediska nejvýznamnějším výsledkem evropské integrace. Vnitřní trh EU, složité předivo směrnic a nařízení, umožňuje volný pohyb zboží, ale také služeb a kapitálu po celém území „sedmadvacítky“ bez překážek a bariér. Pro exportně orientovanou ekonomiku jako je ta česká, je to dar z nebes – a hlavní argument pro obhajobu českého členství v EU.

sinfin.digital