Poslední dva měsíce byly na hranici toho, co se dá fyzicky zvládnout. Velvyslanec Zajíček odhaluje zákulisí českého předsednictví

Česko v čele Evropské unie dokázalo v druhém pololetí minulého roku uzavřít nebo výrazně posunout rekordní počet legislativních aktů a dalších rozhodnutí. Sklízelo také respekt za způsob a styl jednání, za to, že se snažilo najít taková řešení, která by měla podporu když ne všech, tak aspoň co nejvyššího počtu členských zemí. Důležitou roli měl Jaroslav Zajíček, velvyslanec na Stálém zastoupení ČR při EU, do jehož gesce spadají odborné agendy od digitalizace po zemědělství. Právě on měl na starosti energetiku a klimatický balíček Fit for 55, které daly českému předsednictví nejvíc práce.

Výsledek předsednictví je obecně považován za více než dobrý. Předpokládám, že to nebyla náhoda, tedy že tomu všemu předcházela důkladná příprava. Jaká byla?

Jsem rád, že se na to ptáte, protože je to klíčový prvek. Začali jsme zhruba tři roky před začátkem předsednictví, nejpozději v roce 2019. Tehdy jsme si začali z úřednického pohledu dávat na papír ty body, které budou pravděpodobně v roce 2022 na stole. Tušili jsme, jaké návrhy by mohla vyplodit Evropská komise, v jakém stádiu by mohla být ta která rozdělaná věc. Postupně jsme tyto plány sektor po sektoru upravovali a zpřesňovali. Nakonec se to všechno hodně změnilo, v důsledku nečekané války na Ukrajině jsme se věnovali převážně energetice, která přebila všechno ostatní. Ukázalo se, že důkladná příprava je z věcného hlediska možná jen do určité míry, protože nakonec přistanou na stole zcela jiné věci, na které se prostě připravit nedá.

Jaroslav Zajíček (Zdroj: MZV)

Vedle témat jste se připravovali i personálně. Jak to probíhalo?

Já můžu mluvit za stálé zastoupení v Bruselu – šlo nám o to, abychom byli adekvátně personálně obsazeni, jak z hlediska počtu, tak kvality. Sám za sebe jsem si stanovil úkol, že do Bruselu přitáhnu ty nejlepší lidi, kteří jsou v Česku k dispozici. Měl jsem možnost řadu lidí oslovit, přesvědčovat je, motivovat, aby se odhodlali přesunout do Bruselu a odpracovat to předsednictví v první linii. Podařilo se mi být prakticky u všech výběrových řízení na posty šéfů pracovních skupin, což jsou výchozí a klíčové formáty práce Rady EU.

Vedle seniorních pozic bylo také třeba zajistit ty méně viditelné juniorní diplomatické pozice – nakonec se podařilo sehnat hodně stážistů, což se ukázalo jako velmi dobré řešení. Ačkoli přišli poměrně pozdě, zapracovali se rychle a byli vesměs výborní. Tím se nám podařilo se vyhnout hrozícímu nedostatku lidí, protože prostředky byly jen určité. Takže jsme nakonec měli k dispozici silný tým, poskládaný ze zkušených expertů a motivovaných mladých lidí, což se ukázalo jako dobrá kombinace.

Znamenalo to přípravu za chodu? Jak jste pěstovali fyzičku?

Připravovali jsme, opakovali a procvičovali negociační taktiky. Řada lidí absolvovala kurzy francouzštiny – znalost angličtiny je samozřejmá, ale další jazyky a zejména francouzština jsou vítány. Když se přiblížil začátek, starali jsme se také o fyzickou přípravu – šlo o to, abychom se dali všichni zdravotně do kupy, což se nakonec ukázalo jako velmi důležité, protože to byla nejen úmorná práce, ale s postupem času se stupňovala. Poslední dva měsíce byly mnohdy na hranici toho, co se dá fyzicky zvládnout.

sinfin.digital