Žolík nebo politická sebevražda? Návrh zpoplatnit emise v dopravě a vytápění budí rozporuplné reakce

Kateřina Davidová

Evropská komise představila ve středu 14. července přelomový balíček legislativních návrhů, díky nimž má Evropská unie dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o alespoň 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Doposud nejambicióznější klimaticko-energetický balíček, přezdívaný také „Fit for 55“, obsahuje třináct legislativních návrhů týkajících se snižování emisí v sektorech jako je energetika, průmysl, doprava, budovy, odpady či zemědělství. Jeho implementace tak ovlivní vývoj evropských ekonomik na příští desetiletí a má dopomoci Evropské unii stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050.

Jedním z nejvíce diskutovaných návrhů je reforma evropského systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS. Tento systém doposud pokrýval asi 40 % všech evropských emisí a to zejména ze sektorů energetiky, velkého průmyslu a vnitroevropských letů. Původním cílem bylo snížit emise v rámci těchto sektorů o 43 % do roku 2030 v porovnání s rokem 2005. Nový návrh navyšuje tento cíl na 61 % a upravuje tomu i patřičné mechanismy systému tak, aby cena povolenky zůstala stabilně dostatečně vysoko a motivovala tím emitenty k modernizaci svých provozů a přechodu od fosilních zdrojů na čistší alternativy.

Například procento povolenek, které se každý rok odebírají z trhu, se nyní zdvojnásobí. Dojde také k posílení mechanismu tržní stability, takže bude možné snadněji odebírat z trhu přebytečné povolenky, nemělo by proto již dojít k náhlému propadu ceny jako se to stalo například po hospodářské krizi v roce 2009. Nově se pak emisní povolenky budou vztahovat i na sektor námořní dopravy, kde doposud emise uhlíku zpoplatněné nebyly.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jaké plány přináší EU na snižování emisí v dopravě a vytápění a jaké by byly jejich praktické dopady?
  • Jak se změní trh s emisními povolenkami?
  • Představuje kontroverzní návrh politickou sebevraždu nebo trumf při vyjedávání?
sinfin.digital