Lidé nechápou důležitost EU. Učíme je, co všechno obnáší „vůle Bruselu“, říká šéfka MEUS

Michael Durčák

Francesca Maria Risso (26) je šéfkou projektu, který už více než dekádu pořádá Model Evropské Unie ve Štrasburku (MEUS). Jedná se o politickou simulaci, na níž si její účastníci mohou z první ruky vyzkoušet, jak v praxi vypadá každodenní politika na evropské úrovni. „Z mých zkušeností s prací v reálném Evropském parlamentu jsme realitě skutečně blízko,“ říká Risso v rozhovoru pro INFO.CZ. Hlavním cílem MEUS je nejen edukace příchozích, ale také zvýšení povědomí o fungování a procesech evropské demokracie. „Domnívám se, že lidé se bojí a ignorují něco, čemu nerozumí, příliš snadno. Nechápou EU a důležitost role, kterou sehrává v jejich každodenních životech,“ dodává.

Koncept politických simulací je v Čechách téměř neznámý. Můžete našim čtenářům vysvětlit, co taková politická simulace v praxi obnáší?

Politické simulace umožňují zažít politiku takříkajíc z první ruky. De facto jsou to politické bootcampy, na nichž se účastníci zhostí rolí politických aktérů a simulují politické procesy daného zákonodárného tělesa. V případě simulací na modelech Evropské unie se jedná o řádný legislativní postup. Každopádně existuje několik další typů politických simulací jako například simulace OSN nebo modely NATO, na nichž se simulují jiné procedury (v Česku existuje také model amerického Kongresu, jež funguje v Plzni pod zkratkou ČMAK, pozn. autora).

Všechny tyto modely spojuje to, že se po účastnících žádá, aby role, do nichž jsou dosazeni, nebyly v ideálním případě úplně v souladu s jejich osobním politickým přesvědčením. Tím, že se na věci díváte z rozdílné perspektivy a rozvíjíte na daný problém odlišný styl argumentace, získáváte možnost lépe pochopit rozmanitost politického spektra v praxi. O to důležitější je dle mého názoru vidět něco takového z první ruky v kontextu EU, kde mohou být finální rozhodnutí přijata pouze tehdy, je-li dosaženo určité úrovně konsensu.

Půr: Dokáže ochrana přírody spojit hašteřící se Česko? Měla by, pro dobro všech

sinfin.digital