Lidé nechápou důležitost EU. Učíme je, co všechno obnáší „vůle Bruselu“, říká šéfka MEUS

Michael Durčák

01. 05. 2019 • 14:00

Francesca Maria Risso (26) je šéfkou projektu, který už více než dekádu pořádá Model Evropské Unie ve Štrasburku (MEUS). Jedná se o politickou simulaci, na níž si její účastníci mohou z první ruky vyzkoušet, jak v praxi vypadá každodenní politika na evropské úrovni. „Z mých zkušeností s prací v reálném Evropském parlamentu jsme realitě skutečně blízko,“ říká Risso v rozhovoru pro INFO.CZ. Hlavním cílem MEUS je nejen edukace příchozích, ale také zvýšení povědomí o fungování a procesech evropské demokracie. „Domnívám se, že lidé se bojí a ignorují něco, čemu nerozumí, příliš snadno. Nechápou EU a důležitost role, kterou sehrává v jejich každodenních životech,“ dodává.

Koncept politických simulací je v Čechách téměř neznámý. Můžete našim čtenářům vysvětlit, co taková politická simulace v praxi obnáší?

Politické simulace umožňují zažít politiku takříkajíc z první ruky. De facto jsou to politické bootcampy, na nichž se účastníci zhostí rolí politických aktérů a simulují politické procesy daného zákonodárného tělesa. V případě simulací na modelech Evropské unie se jedná o řádný legislativní postup. Každopádně existuje několik další typů politických simulací jako například simulace OSN nebo modely NATO, na nichž se simulují jiné procedury (v Česku existuje také model amerického Kongresu, jež funguje v Plzni pod zkratkou ČMAK, pozn. autora).

Všechny tyto modely spojuje to, že se po účastnících žádá, aby role, do nichž jsou dosazeni, nebyly v ideálním případě úplně v souladu s jejich osobním politickým přesvědčením. Tím, že se na věci díváte z rozdílné perspektivy a rozvíjíte na daný problém odlišný styl argumentace, získáváte možnost lépe pochopit rozmanitost politického spektra v praxi. O to důležitější je dle mého názoru vidět něco takového z první ruky v kontextu EU, kde mohou být finální rozhodnutí přijata pouze tehdy, je-li dosaženo určité úrovně konsensu.

Proč bych měl mít jako potenciální účastník zájem na tom, abych marnil svůj čas a peníze tím, že se budu prokousávat vyplněním zdlouhavé přihlášky, abych měl šanci strávit týden ve Štrasburku, kde si budu hrát v kvazi-parlamentu na politika?

Víte, z knížek se nemůžete naučit všechno. Imerze je metoda, která třeba v případě výuky jazyků dělá zázraky. Politické vědy jsou podle mého názoru v tomto případě velice podobné. Spletitý charakter tvorby právních předpisů EU, i když je transparentní, může být při čtení v knize velmi zmatený a nepřehledný. Učit se ho však změnou úhlu pohledu, navíc z první ruky, umožňuje lidem skutečně si prožité lekce internalizovat (vnitřně osvojit, pozn. red).

V jakých aspektech je Model Evropské Unie ve Štrasburku výjimečný?

MEUS je unikátní hned z několika důvodů. Za nejdůležitější považuji, že simulace se odehrává ve skutečném sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Prostředí a nastavení konference tak dává účastníkům realistický pocit, že jsou u toho. Sedí na sedadlech, na nichž sedí skuteční zákonodárci, pijí stejnou kávu, jedí jídlo ze stejné kantýny atd. Tým, který se o simulaci stará, zajišťuje dodržování všech pravidel modelované reality. Držíme se nejvyšších možných standardů, takže upravujeme pravidla a postupy skutečného Evropského parlamentu a Rady a ujišťujeme se, že v organizátorském týmu jsou jen ti nejlepší, kteří pak zastupují Komisi a předsednictví Evropského parlamentu a Rady. Práce na každém ročníku trvá více než 10 měsíců, abychom zajistili, že se účastníci dostanou co nejblíže k realitě evropské politiky. A z mých zkušeností s prací v reálném Evropském parlamentu jsme tomu skutečně blízko.

Je to projekt skutečně pro všechny? Co třeba euroskeptici?

Nebudu lhát. Celý projekt byl vymyšlen a z velké části je veden eurooptimisty. Neznamená to však, že prosazujeme jakoukoliv ideologii nebo politický směr. Jako tým ale skutečně věříme v hodnoty evropské demokracie a ve vše s nimi spojené.

V první řadě je to vzdělávací akce, která má účastníkům předat zkušenosti. Jak jsem již dříve řekla, vžití se do role a ujímání se rolí, které nemusí vždy odpovídat tomu, v co naši účastníci normálně věří – je důležitou součástí simulace. Abychom měli fungující demokracii, potřebujeme k tomu dvě hlavní ingredience: znalost toho, jak celý systém funguje a také uznání důležitosti politického pluralismu. V mých očích je stejně důležité, aby se zastánce federalizace EU vžil do role europoslance za frakci Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD), podobně jako se euroskeptik na jeden týden promění v člena Zelených. Říká se, že jiného člověka pochopíte jenom tehdy, pokud ujdete míli v jeho botách a MEUS vám dá přesně tu šanci.

Účastníci nám často posílají stížnosti a žádají, abychom změnili role, které jim byly přiděleny, protože neodpovídají jejich světonázoru. Téměř nikdy takovým žádostem nevyhovíme, protože vystoupení ze své komfortní zóny je přece ta zábavná a důležitá část celé simulace! Mimochodem, co se týče přístupnosti akce, snažíme se být co nejinkluzivnější. V tom smyslu, že organizační tým vytváří materiály, jejichž pomocí připravujeme účastníky s různou úrovní politických znalostí, pomáháme všem typům studentů od budoucích právníků, politologů po fyziky a inženýry, aby pochopili přidělené pozice. Navíc každý rok začínáme s dnem plným workshopů, na nichž se snažíme, aby skutečně všichni dohnali to, co doma případně zameškali. Během celého týdne, v němž se simulace odehrává, se také snažíme, aby účastníkům pomáhali a radili tvůrci samotného obsahu.

Jsme rovněž pro pro inkluzi a diverzitu v tom smyslu, že se modelu mohou účastnit i lidé s různými handicapy. Na posledním ročníku jsme měli dokonce jednu účastnici, která byla slepá. To mi přišlo úžasné. Také u nás funguje sociální program, takže když si někdo nemůže dovolit konferenci a cestu do Štrasburku kvůli svému sociálnímu statutu, může požádat o prominutí účastnického poplatku a proplacení cestovného. Skutečně chceme, aby MEUS byl otevřený a dostupný pro všechny.

Existuje také Model Evropské Unie, který by byl pro případné zájemce o účast blíže než Štrasburk?

Ano. Každé léto se koná MEU kupříkladu ve Varšavě a každou zimu ve Vídni. Doufám ale, že se snad brzy dočkáme MEU také v Praze a doplní se tak mapa politických simulací napříč Evropou.

Myslíte si, že MEUS pomáhá mladým lidem, aby se zajímali o evropskou politiku a legislativní systém EU?

Jistě, to je důvod, proč tohle všechno děláme. Domnívám se, že se lidé bojí a ignorují něco, čemu nerozumí, příliš snadno. Nechápou EU a důležitost role, kterou sehrává v jejich každodenních životech. Když EU dělá některé věci správně – jsou považovány za samozřejmost. Když se něco pokazí – začíná stále se opakující hra na to, kdo za co může. Jestli Brusel, nebo Evropský parlament, nebo členské státy. Navíc vlády členských států velmi často berou úspěchy EU za své vlastní vítězství a přehazují odpovědnost na Brusel ve chvíli, kdy se to hodí jejich národnímu narativu. A občané jim to baští, protože je mnohem jednoduší si přiznat, že něco, co se vám nelíbí, je „vůle Bruselu,“ než se skutečně ponořit do toho, co celý proces schvalování obnášel.

Nicméně za frází „vůle Bruselu“ se schovává komplexní a relativně (alespoň dle mého názoru v porovnání s národními systémy) transparentní, i když často komplikovaný, proces. Právě tuhle „vůli Bruselu“ se snažíme na našich simulacích rozplétat a ukazovat účastníkům, jak to ve skutečnosti funguje. Ti, kteří na model přijedou a stráví týden ve Štrasburku, získají z první ruky znalosti o tom, jak strašně důležitá je jejich demokratická participace v celém systému. Snažíme se, aby si uvědomili, co ovlivňují tím, pokud půjdou nebo nepůjdou k volbám do Evropského parlamentu. Jinými slovy, jestli se chtějí podílet na tom, jak bude příští Evropský parlament vypadat, jaká rozhodnutí během svého mandátu přijme a zda bude mít jejich hlas zastoupení mezi více než 700 europoslanci.

Jakmile víte, co je v sázce a jak celá chobotnice legislativního procesu funguje, je hned pravděpodobnější, že vám na tom bude záležet. Nízká účast ve volbách pak logicky znamená, že zvolení zákonodárci méně odpovídají skutečnému naladění elektorátu, takže rozhodnutí, které instituce přijímají, nejsou na 100 % akceptovatelná pro většinu voličů napříč Evropou. Odpovědí na takový stav, který v současné době převládá, není útěk nebo stáhnutí se, nýbrž pochopení, že ve skutečnosti na každém hlasu skutečně záleží a je lepší být slyšet, než stát mlčky v koutě. To je poselství, které se snažíme vytvořit s MEUS: jděte volit, povzbuďte ostatní, aby udělali to stejné a vytvořte takovou EU, ve které byste chtěli žít.

SDÍLET