Musil: Brusel čeká, kdy zazpívá tlustá dáma

Aleš Musil

26. 02. 2020 • 18:12

POZNÁMKA ALEŠE MUSILA | Dnešní lehce lyrické zamyšlení se tyká bolestivého příběhu, který se opakuje každých sedm let – schvalování sedmiletého rozpočtu Evropské Unie, tentokrát na období 2021–2027. Titulek jsem si půjčil z anglického přísloví „it ain't over till the fat lady sings“, které trefně shrnuje situaci, v jaké se ocitlo schvalování rozpočtu. Tlustá dáma (členské státy) budou potřebovat ještě mnoho času než zazpívají (rozpočet schválí). Ale „zazpívat“ musí, to v Bruselu vědí všichni. Jinak Unii čeká velmi nežádoucí rozpočtové provizorium a také šťouchance od ne zcela přátelsky naladěných geopolitických konkurentů.

 

Použití starého přísloví není náhodné, protože i jednání se letos vedou v lyričtější podobě než kdysi. Členské státy se už nedělí ani na bohaté a chudé, ani na severní a jižní, ani na západní a východní nebo čisté plátce a čisté příjemce, ale nově na „přátele soudržnosti“, kteří ovšem sami sebe nazývají „přátelé ambicióznější Unie“ (17 členských států, mezi nimiž je i Česko), a na „spořivou čtyřku“ – Rakousko, Dánsko, Nizozemsko a Švédsko. Tyto „frugal“ členské státy trvají na snížení unijního rozpočtu na úroveň 1 % z unijního hrubého národního příjmu (HNP).

Rakouský premiér Kurz definoval jejich přístup ve Financial Times dickensovsky: „to cut our coat according to our cloth“. Tedy přizpůsobit rozpočet nové finanční situaci, především v souvislosti s odchodem Velké Británie a s tím související rozpočtovou dírou. A nizozemský premiér Mark Rutte si minulý týden na summit do Bruselu rovnou vzal životopisnou knihu Fryderyka Chopina s tím, že „spořivá čtyřka“ stejně neustoupí ani o píď a tudíž bude mít dostatek času si tuto objemnou biografii přečíst.

Mezi „přáteli soudržnosti“ a „spořivou čtyřkou“ se pohybovali francouzský prezident Macron a německá kancléřka Merkelová, kteří se snažili pomoci novému předsedovi Evropské rady Michelovi vyjednat přijatelný kompromis. Neúspěšně. Jak známo, jednání pro neshodu výše uvedených „klubů“ členských států minulý týden skončilo krachem. Ale na obzoru se rýsuje další schůzka plánovaná už na březen.

Jaký lze tedy očekávat vývoj? Komise s předsedou Evropské rady Michelem předloží nový kompromisní návrh, ve kterém se bude snažit vyhovět tak trochu všem. Na straně vlastních unijních příjmů lze stále pracovat s variantou poplatku v hodnotě 80 eurocentů za každý kilogram nezrecyklovaných plastů a také s výnosem z obchodů s emisními povolenkami, na straně výdajů pak se systémem rabatů (zpětných plateb) pro velké plátce, s výší podpory společné zemědělské politiky (tolik ceněné Francií), objemem prostředků na další rozvoj bezpečných evropských komunikačních systémů typu Galileo nebo Copernicus a dalšími dílčími výdajovými položkami. Zároveň bude upřesněn vztah mezi čerpáním z unijního rozpočtu a dodržováním pravidel právního státu, což byl další neuralgický bod posledního jednání.

Nakonec, za pět minut dvanáct, bude rozpočet schválen. Každému členskému státu bude umožněno tvářit se jako vítěz, a to především směrem ke svému domácímu voličstvu. A tlustá dáma zazpívá z plna hrdla.

 

SDÍLET