Více peněz na migraci, ale méně pro chudé regiony. 6 věcí, které byste měli vědět o novém rozpočtu EU

Lucie Bednárová

Rozpočet EU v příštích sedmi letech, tedy v období 2021-2027, čekají změny. V první řadě k nim patří omezení, kterého se dočkají dvě nejobjemnější kapitoly: společná zemědělská politika a také tzv. fondy EU, ze kterých plynou peníze na podporu chudších regionů v EU včetně Česka. Naopak větších investic se dočká správa hranic, bezpečnost a obrana, výzkum a inovace nebo digitální ekonomika. S čím dalším Komise přišla?

Jak velký bude rozpočet?

Nový rozpočet, kterým se EU bude řídit v období 2021-2027, bude o trochu vyšší než ten, který platí v současné "sedmiletce". Brusel dnes navrhl, aby jeho výše byla 1,135 bilionu eur (tedy asi 28,4 bilionů korun) v závazcích, což odpovídá 1,11 % hrubého národního důchodu (HND) celé EU. Komise počítá s tím, že v prostředcích na platby půjde o 1,105 bilionu eur (přes 27,6 bilionu Kč), tedy 1,08 procenta HND, v cenách roku 2018. V běžných cenách, tedy s přihlédnutím k inflaci, se jedná o částku 1,279 bilionu eur v závazcích a 1,246 bilionu v platbách.

Co se bude z rozpočtu EU financovat?

Struktura dlouhodobého rozpočtu EU se od té dnešní změní v tom, že v ní vedle stávajících investic (např. na kohezní politiku, společnou zemědělskou politiku, životní prostředí, inovace, sousedskou politiku) přibydou zcela nové priority. K nim patří lepší správa hranic, bezpečnost a obrana, ale i investice do výzkumu a inovací, vzdělávání či digitální ekonomiky. Například výdaje na studentský výměnný program Erasmus+ se zdvojnásobí a výdaje na ochranu vnějších hranic se až ztrojnásobí.

7 věcí, které byste měli vědět o novém rozpočtu EU

sinfin.digital