12 největších vynálezů lidstva. Přečtěte si, které objevy změnily náš svět navždy

kris

Díky lidskému bádání a zvědavosti se naše civilizace posouvá dopředu. Žádný vynález nevzniká ve vakuu a vědci a inovátoři staví své práce na předchozích poznatcích. Často si ani neuvědomíme, jak silně naše životy ovlivňují objevy, které dnes považujeme za běžné. Podívejte se na 12 vynálezů, které podle serverů Stuff of Genius a Live science změnily svět. 

1. Pluh

Před vynálezem pluhu byli lidé závislí na pomalém obhospodařování svých polí. Po něm bylo najednou farmaření mnohem snazší a rychlejší. Nikdo neví, kde pluh vznikl a pravděpodobně se objevil na několika místech světa. Ať už jej vymyslel kdokoliv, výrazně všude změnil zemědělství. Díky tomu, že lidé začali mít zemědělské přebytky, mohli začít se zbožím obchodovat a díky tomu se začali specializovat. Následně se kvůli obchodu rozvinul psaný jazyk i počty a začala růst velká města - díky pluhu tak vznikla civilizace.

2. Kolo

3. Kompas

Před vynálezem kompasu se museli mořeplavci a cestovatelé orientovat hlavně podle hvězd, které svítí jen v noci. Někteří zkušení mořeplavci sice zvládali orientaci i bez nich, ale bylo to mnohem složitější. Mezi 9. a 11. stoletím vynalezli v Číně kompas, díky kterému už námořníci věděli, kam plují. Kompas masivně rozvinul mezinárodní obchod i objevování nových světů. 

4. Knihtisk

sinfin.digital