Mladý nacista se sám hlásil, aby mohl zatýkat Čechy. Zmrzačil ho Morávek ze Tří králů

Aneta Černá

Dittmar Bingel tíhnul k nacismu už od raného mladí. Jeho zapálení pro zvrácené myšlenky árijské nadvlády a brzká angažovanost v organizaci Hitlerjugend mu zajistily hladký přerod z mladého sympatizanta v ideologicky ukotveného nacistu a gestapáka. Rád a dobrovolně se účastnil zatýkání hrdinů českého odboje, které také osobně brutálně vyslýchal. Podle badatele Jaroslava Čvančary k tomu prý používal koženou rukavici s kovovými háčky na prstech… Slibně rozjetou Bingelovu kariéru ale zastavil člen odbojové skupiny Tři králové štábní kapitán Václav Morávek.

„Bingel vkročil do potemnělé místnosti, kde ležel na posteli Václav Morávek. Než se Bingel vzpamatoval, tak Morávek tasil pistole a začal střílet. Bingel se po dvou zásazích sklátil v bezvědomí na zem a Morávek začal pálit po dalších gestapácích. Pro Bingela mělo toto zranění fatální následky. Morávek ho postřelil do ramene a kolene. Na pravou ruku ochrnul. Do května 1942 musel zůstat v lazaretu a poté denně docházel na rehabilitaci. V listopadu 1942 byl po roce léčení propuštěn, ovšem s trvalými následky. Ruka mu zůstala ochrnuta a nohu měl také trvale postiženou,“ popisuje pro INFO.CZ zvrat v Bingelově životě historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Zumr. Než ho ale Morávek zneškodnil, stačil tento uvědomělý nacista zničit život mnoha českým vlastencům.

Odporovala komunistům, tak ji nechali nahou trpět v cele. Vacková se obětovala pro ostatní

sinfin.digital