„Nech tu svini ležet!“ Brutální nacista ještě v květnu 1945 střílel Čechy do zad

Aneta Černá

Heinrich Gottschling byl takovým válečným krizovým manažerem. Pokud některá služebna gestapa postrádala dobré velení, kovaný nacista Gottschling tam jel udělat pořádek. A dařilo se mu. V protektorátě působil celkem v pěti různých městech, ve kterých osobně týral a mlátil až do bezvědomí české vlastence a odbojáře. Ještě na konci války v květnu 1945 střílel bezhlavě povstalce v Havlíčkově (tehdy Německém) Brodě. Spravedlnosti ale neunikl.

„(O tom), jak nelidské a surové bylo počínání gestapáků při nočních výsleších, svědčí nejlépe to, že jsem při prvním asi sedmkrát omdlel, při dalších též několikrát. Ze mdloby probral jsem se leže na zemi úplně nahý, krvácející z nesčetných ran, neschopen sám povstat. To jim ovšem nijak nevadilo, aby ve svém nelidském počínání nepokračovali, když doznání nevynutili. (...) V zuřivé zběsilosti překonával jeden komisař druhého, nade všechny pak vynikal Gottschling a Petr,“ popisuje v poválečné výpovědi člen odboje na Olmoucku Bohuslav Pechek. Za několik týdnů věznění, bití a mučení hladem dle svých slov zhubnul 16 kilogramů. Na jeho utrpení se značně podílel právě nacista Heinrich Gottschling, který ztrpčoval život vlastencům na několika místech protektorátu.

Pokladník se zálibou v nacismu

Heinrich Gottschling se narodil 29. září 1909 v obci Kreibau, což je v dnešním Polsku Křivá (Krzywa). Jeho otec byl učitelem, který ale zahynul na frontě v první světové válce, takže chlapec vyrůstal jen s matkou. Po obecné škole Gottschling navštěvoval gymnázium a po maturitě nastoupil na praxi do banky. Poté se živil jako pokladník v pojišťovně ve městě Lewenbergu a následně v Hirschbergu. Od „obyčejné“ práce ho ale zlákaly myšlenky nacismu.

„Již od svého mládí inklinoval ke krajní pravici. Členem SA (Poznámka: Sturmabteilung, útočné oddíly) se stal už v létě roku 1931, tehdy mu bylo 21 let. Na podzim téhož roku vstoupil do NSDAP (Poznámka: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Národně socialistická německá dělnická strana) a v listopadu 1931 stihnul ještě přestoupit z SA do SS (Poznámka: Schutzstaffel, ochranný oddíl). Gottschling byl tedy také jedním ze ,Starých bojovníků' a zarytých nacistů,“ vysvětluje pro INFO.CZ historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Zumr.

Označení Starý bojovník mohli používat ti, kteří se stali členy NSDAP ještě před uchopením moci nacisty v Německu, tedy před lednem 1933. Tito ideologicky pevní nacisté směli nosit na rukávu označení v podobě písmene V, což jim většinou zajišťovalo hladší kariérní postup i rychlejší povyšování. A 24letý Gottschling svoji věrnost pokřivené ideologii prokázal již při Noci dlouhých nožů v létě 1934.

sinfin.digital