Zajímal ho nacismus, ženy a koně. Fešák Willi byl ale hlavně postrachem parašutistů

Aneta Černá

Willi Leimer byl mladý pohledný nacista, který rád ženy okouzloval nejen svým árijským sebevědomím, ale i blond vlasy a modrýma očima. Většinu svého času ale věnoval boji proti parašutistům, kteří ze západu i z východu nad protektorátem seskakovali, aby po absolvování nezbytného výcviku zaútočili přímo v týle nepřítele. Pokud parašutisty dopadlo gestapo, často se radši sami zabili, než by je pomocí psychického i fyzického nátlaku nacisté donutili spolupracovat. V tom byl Leimer velice úspěšný. Některé statečné muže dokázal lámat jako zápalky a vytvořil z nich nebezpečné bojovníky proti vlastnímu odboji.

Leimer byl mistrem ve vedení takzvaných rádiových protiher. Při těch využíval právě parašutisty, kteří pod nátlakem souhlasili se spoluprací s nacisty a měli se tak stát doslova dvojitými agenty. Dopadení parašutisté se pak z protektorátu spojovali pomocí vysílaček s exilovým odbojem, ze kterého měli lákat informace důležité pro nacisty. V Británii ovšem s možností této nutné zrady počítali a před odletem do protektorátu se s parašutisty domluvili, aby v případě nátlaku a donuceného vysílání při komunikaci použili domluvený varovný znak, který nacisté nerozpoznali, ale odboji dal znamení, že komunikace už není tajná. Leimer se tak často dostával k množství informací, které ale byly záměrně zkreslené, nebo úplně bezcenné. Přesto dokázal potrápit a na smrt v protektorátu poslat stovky lidí…

Nacistou byl už od devatenácti

Patřil mezi nacisty, kteří se v ideologii hákového kříže zhlédli už v mládí. Narodil se 25. července 1912 ve městě Neuwied nad Rýnem v rodině justičního tajemníka. „Vyučil se zedníkem a do roku 1933 navštěvoval vyšší odbornou školu zaměřenou na výškové práce ve Frankfurtu nad Mohanem. Na začátku roku 1933 složil maturitu, což bylo nejvyšší vzdělání, kterého dosáhl. Od raného mládí se angažoval v hnutích sympatizujících s extrémní pravicí. 1. května 1933, když mu bylo 20 let, vstoupil do NSDAP. Ještě předtím stihl vstoupit do SS,“ vysvětluje pro INFO.CZ historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Zumr.

Kolem Leimerova života se objevuje řada nepravd a nejasností, které se pojí i s jeho mládím. Podle některých měl být rodák z Neuwiedu totiž také přesvědčeným komunistou. „To považuji – vzhledem k jeho brzkému angažmá v NSDAP a SS – za velice nepravděpodobné. Jedná se o jeden z řady mýtů, které o něm kolují,“ objasňuje Zumr.

U gestapa začal Leimer pracovat v roce 1933, když mu bylo 21 let. „Nastoupil ke služebně ve Wiesbadenu. V roce 1935 byl přijat jako kriminální zaměstnanec a od roku 1936 působil jako kriminální asistent-čekatel. Sloužil v oddělení III, které mělo na starost kontrašpionáž, a působil zde až do roku 1939. Poté byl při okupaci protektorátu nasazen v operační skupině gestapa, která mířila do Prahy, kde již zůstal,“ dodává historik.

sinfin.digital