Babiš tepe Piráty kvůli polyamorii. Problém je ale jinde

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Andrej Babiš se pustil do Pirátů kvůli polyamorii. Musím říci, že jako konzervativci mi tohle na nich vůbec nevadí. Problém vidím v tom, že spolu s dalšími chtějí nahradit manželství muže a ženy homomanželstvím a s tím navíc zrušit institut registrovaného partnerství. Ten je přitom jediný, v jehož rámci lze rozumně upravit svazky libovolného počtu osob libovolného pohlaví.

Dobrá konzervativní zásada říká, že máme druhým tolerovat jejich soukromé jednání, pokud nenaruší řád společnosti. Jenomže navrhovat zničení definice manželství a zároveň zrušení registrovaného partnerství je jak rušivé, tak netolerantní. Elegantním a snad pro všechny přijatelným řešením je ponechat manželství těm, jimž je přírodou a civilizací určeno, tedy svazkům, v nichž se rodí a vychovávají děti, a registrované partnerství všem ostatním, kteří nemohou, či nechtějí splnit onu nutnou podmínku.

Žít a nechat žít. Chraňme dál manžele, rodiny a děti, aby naše země měla budoucnost. A dejme těm, jejichž ustrojení je od přírody poněkud jiné, aby na svůj vztah získali razítko. Proč by se polyamoristé, bisexuálové, trans osoby, heterosexuálové, kteří se na manželství necítí, nebo prostě jakékoli společenství lidí, kteří se chtějí starat jeden o druhého, nemohli dočkat téže výsady, jakou zatím získaly jen homosexuální páry? Komu by to vadilo? Mně tedy rozhodně ne.

Jako konzervativec v tomto vidím konzistentní postoj. Manželství existuje primárně kvůli narození a výchově dětí, tím je tento svazek jedinečný a společensky prospěšný, proto rodičovství chrání Listina základních práv a svobod, proto tato instituce funguje přes dva tisíce let, a proto je privilegována státem. Není žádný rozumný důvod měnit její status a dekonstruovat ji. A stejně nesmyslné je rušit registrované partnerství, jež naopak lze rozšířit a zpřístupnit všem, kteří z přirozených důvodů nemohou být manželi.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč by mělo manželství zůstat jako svazek muže a ženy?
  • Umožníme polyamoristům zákonem posvěcený vztah?
  • A proč by bylo dobré rozšířit definici registrovaného partnerství?
sinfin.digital