Prostředí kultivuje a rozvíjí. Dejme dětem školy z 21. století

Petr Chára

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ OČIMA PETRA CHÁRY | Škola jako místo pro vzdělávání, ale především pro kultivaci sociální a emoční inteligence. Jak krásně to zní? Tak proč jsme se do tohoto stavu ještě nedostali a čím to je, že se české děti cítí spíše jako v nápravném zařízení než někde, kde by se měly každý den dozvědět něco nového nejen o světě, ale také o sobě a svých spolužácích? Nenalhávejme si neustále, že chyba je v osnovách nebo v nízkých platech učitelů. Podívejme se na problematiku českého školství komplexně. Začněme třeba tím, že prostředí kultivuje.

Na úvod se trochu vrátíme v čase. Nacházíme se na prahu průmyslové revoluce a při pohledu do třídy jsme si jisti, že cílem je v naprosté většině případů výchova dělníka pro pásovou výrobu nebo zemědělce pro neustále se opakující rutinní práci. Pokud bychom se podívali do učebny, uvidíme v lavicích několik řad srovnaných, poslušných, nerušících žáků, kteří hledí na učitele a akceptují jeho ultimátní pravdu. Škola jako kostel. Učitel jako kněz. Výuka jako kázání.

Posuňme se teď o více než 200 let kupředu. Co vidíme? Stále jsme se až na výjimky neoprostili od frontální výuky od tabule a „nezvratné pravdy“ vyučujícího. Školu nebereme jako kostel, ale spíše jako státní babysitting v době, kdy je rodič v práci, a je nám vlastně jedno, co se dítě skutečně naučí. Hlavně ať nezlobí a poslouchá.

Že to máte vy i „vaše“ škola jinak? Gratuluji, ale jak fyzické, tak i mentální nastavení výše zmíněného typu v českém školství z většiny stále přetrvává a výjimek je opravdu málo.

Teď si položme zásadní otázku: Dokážeme metodami 20. století, v prostorách uspořádaných jako v 19. století, vychovat mladého člověka, který uspěje v 21. století? Samozřejmě že ne! Musíme si totiž uvědomit, že současné požadavky moderního světa jsou zcela v rozporu s tradičním uspořádáním učeben a stylu učení. Jaké jsou vzdělávací priority současného světa? Intenzivní komunikace, týmová práce formou projektů, flexibilita, samostatnost a rozvíjení vlastních kompetencí ve všech oblastech. Zejména v těch, pro které má dítě vlohy.

sinfin.digital