Milionářská daň ožívá. Proč vlády nezdaní více bohaté, když po tom sami volají?

KOMENTÁŘ MARKA KERLESE | Politici nejen v Česku tvrdí, že nejsou peníze na důchody ani běžný chod státu a přitom je nechtějí od těch, kteří jim je sami nabízejí. Tedy od multimilionářů. Ve světě dnes existuje hned několik spolků vlivných superboháčů, kteří vyzývají k vyššímu zdanění „sama sebe“ a žádají vlády, aby ně uvalily speciální milionářskou daň. Proč politici tuto výzvu odmítají vyslyšet, může na první pohled vypadat jako těžko vysvětlitelný paradox. Ve skutečnosti to má ale své racionální důvody.

O zavedení speciální milionářské daně se v Evropě i USA mluví s krátkými přestávkami pokaždé, když si začnou vlády stěžovat na nedostatek peněz. Například v sousedním Rakousku se právě nyní debatuje o nové milionářské dani v souvislosti s průzkumem, který si zadal odborový svaz zaměstnanců GPA.

Podle tohoto průzkumu je 85 % Rakušanů v nějaké míře znepokojeno rozdělením společnosti a pokračujícím rozevíráním nůžek mezi chudobou a bohatstvím. V této souvislosti GPA zahájila dnes takzvaný „akční týden“ debaty o jejím návrhu na dodatečné zdanění majetku nejbohatších.

Ten ve zkratce spočívá v tom, že majetek nad 1 milion EUR by byl zdaněn sazbou 0,5 %, nad dva miliony pak jedním procentem a nad 3 miliony 1,5 %. Nejedná se přitom o žádnou převratnou novinku. „Tento návrh prosazujeme už mnoho let,“ řekla šéfka GPA Barbara Teiberová. Právě nyní ale podle ní nastala doba, kdy je nutné o milionářské dani znovu diskutovat. Naléhavost této debaty potvrzuje právě vysoký počet Rakušanů, znepokojených narůstající sociální nerovnováhou.

Kdo by čekal, že vyšší zdanění bohatých je tématem radikální levice, hluboce by se zmýlil. Iniciativu GPA podporuje například známá dědička mnohamilionového majetku, Vídeňačka Marlene Engelhornová, zakladatelka spolku „Tax Me Now“.

Tento spolek milionářů bojuje za to, aby vlády v regionu DACH (Německo, Švýcarsko, Rakousko) radikálně zdanily suberbohaté, a to nad určitou výši majetku až devadesátiprocentní sazbou. „Takto to dál nejde. Nerovnost v rozdělení bohatství, jaké jsme dnes svědky, podkopává demokracii a poškozuje společnost,“ píše se na stránkách spolku.

Bohatství dělají znalosti. Investor George Gilder o tom, proč je kapitalismus nejštědřejší systém ze všech

sinfin.digital