Schmarcz: Psychiatr Matýs útočil na Gretu přežitými bludy. Sám vyvolává strach a nenávist

POLEMIKA MARTINA SCHMARCZE | Po vystoupení Grety Thunbergové na půdě OSN se vyrojila spousta zlých komentářů na adresu autistů. Nechával jsem je být. My si totiž na nepochopení, v horším případě na nenávist zvykáme celý život. Nemohu však přejít, když se k něčemu takovému sníží lékař. Dětský psychiatr Jaroslav Matýs v rozhovoru, který vyšel na INFO.CZ ve čtvrtek, činí právě to. Pokud už ale nedokáže lidem s poruchou autistického spektra pomoci, neměl by jim aspoň škodit.

Řada útoků na Gretu Thunbergovou je ubohá. Dospělí „bílí heterosexuální muži“ přece nepotřebují útočit na šestnáctiletou dívku. Ani já s ní nesouhlasím, ale bojovat budu proti Evropské komisi a státníkům, kteří spustili klimašílenství v době, kdy se Greta teprve učila dělat první krůčky. U skupiny ideologicky motivovaných „hejtrů“ si člověk ještě může říci, že nevědí, co činí. 

Doktor Matýs v inkriminovaném rozhovoru pro INFO.CZ dokázal totéž. Jeho ale tak snadno omluvit nelze, neboť jako dětský psychiatr by to vědět měl. Nemluvě o etických principech lékařské profese, jež z jeho strany dostaly na frak. Jsem přesvědčený, že porušil elementární mravní zásady, jimiž jsou neprovádět diagnózu na dálku a nezveřejňovat své názory na konkrétní osobu, v tomto případě mladistvou. Navíc je neuvěřitelné, jak zastaralá a překonaná jeho analýza byla. Asi jako kdybych já místo současné chemické fyziky prezentoval představy alchymistů... 

Výroky typu: „Oni nerozpoznají, co je dobro a co je zlo, oni nechápou, co je spravedlnost, neprožívají smutek ani radost“ jdou v duchu těch nejhorších předsudků o autistech a jsou naprosto lživé a nesmyslné. Aspergerův syndrom měl mimo jiné Thomas Jefferson, autor prohlášení nezávislosti a třetí prezident Spojených států. Že by otec zakladatel USA nechápal, co je spravedlnost?

Nejdřív americký sen, pak podvod, insolvence a sebevražda. Zázračné dítě Lukáš Hakoš se zabil

sinfin.digital