Schmarcz: Psychiatr Matýs útočil na Gretu přežitými bludy. Sám vyvolává strach a nenávist

POLEMIKA MARTINA SCHMARCZE | Po vystoupení Grety Thunbergové na půdě OSN se vyrojila spousta zlých komentářů na adresu autistů. Nechával jsem je být. My si totiž na nepochopení, v horším případě na nenávist zvykáme celý život. Nemohu však přejít, když se k něčemu takovému sníží lékař. Dětský psychiatr Jaroslav Matýs v rozhovoru, který vyšel na INFO.CZ ve čtvrtek, činí právě to. Pokud už ale nedokáže lidem s poruchou autistického spektra pomoci, neměl by jim aspoň škodit.

Řada útoků na Gretu Thunbergovou je ubohá. Dospělí „bílí heterosexuální muži“ přece nepotřebují útočit na šestnáctiletou dívku. Ani já s ní nesouhlasím, ale bojovat budu proti Evropské komisi a státníkům, kteří spustili klimašílenství v době, kdy se Greta teprve učila dělat první krůčky. U skupiny ideologicky motivovaných „hejtrů“ si člověk ještě může říci, že nevědí, co činí. 

Doktor Matýs v inkriminovaném rozhovoru pro INFO.CZ dokázal totéž. Jeho ale tak snadno omluvit nelze, neboť jako dětský psychiatr by to vědět měl. Nemluvě o etických principech lékařské profese, jež z jeho strany dostaly na frak. Jsem přesvědčený, že porušil elementární mravní zásady, jimiž jsou neprovádět diagnózu na dálku a nezveřejňovat své názory na konkrétní osobu, v tomto případě mladistvou. Navíc je neuvěřitelné, jak zastaralá a překonaná jeho analýza byla. Asi jako kdybych já místo současné chemické fyziky prezentoval představy alchymistů... 

Výroky typu: „Oni nerozpoznají, co je dobro a co je zlo, oni nechápou, co je spravedlnost, neprožívají smutek ani radost“ jdou v duchu těch nejhorších předsudků o autistech a jsou naprosto lživé a nesmyslné. Aspergerův syndrom měl mimo jiné Thomas Jefferson, autor prohlášení nezávislosti a třetí prezident Spojených států. Že by otec zakladatel USA nechápal, co je spravedlnost?

Nejdřív americký sen, pak podvod, insolvence a sebevražda. Zázračné dítě Lukáš Hakoš se zabil

Že doktor Matýs studoval ještě v době, kdy toho u nás o autistech nebylo mnoho známo, to mu nevyčítám. Ale když jako dětský psychiatr nepozná, že Greta Thunbergová ve svém projevu naopak ukázala, že i autisté mají emoce? Že velmi silně cítí nespravedlnost? Že dokáží jasně odlišovat dobro a zlo? 

Autisté necítí méně než neurotypici. Cítí silněji a jejich situace je o to složitější, že emoce neumějí skrývat, nakládat s nimi a nejsou schopni pokrytectví. Právě v tom mají problém se integrovat do většinové společnosti, v níž je naopak jistá míra pokrytectví a cynismu nezbytná k přežití. I silní autisté (což Greta dle „vlastnoručně“ přiznané kondice není), kteří se o sebe vůbec nepostarají, mají úžasné city. Greta poukazuje na rozpor mezi řečmi a činy politiků. Autista totiž chápe vše absolutně a doslova. I proto tak emotivní projev.

Pokud už doktor Matýs zavedl řeč na úspěšné sociopaty, měl by se daleko spíše než Gretě věnovat politikům, kteří velmi chladně, kontrolovaně a cíleně šíří zlo a nenávist, aby získali hlasy. Oni nejsou autisté - už proto, že autisté neumějí nezřízeně lhát. Ale jsou populisté a demagogové, kteří přesvědčí i sami sebe, že nedělají nic špatného. To oni jsou společensky nebezpeční.

Šéf dětských psychiatrů: Greta prožívá strach a úzkost. Svět je pro ni černobílý

Dalším neuvěřitelným atakem je tvrzení doktora Matýse, že „normální“ člověk veřejně nepřizná svou diagnózu. Jasně, kdo nesdílí obecné předsudky, kdo nemá problém mluvit o tom, jaký skutečně je, místo co by zalezl někam do kouta, není normální... 

Chápu, že psychiatrie není exaktní věda a nezlobím se třeba na lékaře, kteří nedokázali porozumět mému synovi. Autismus stále není dostatečně popsán a tápání není hanba. Ale tím spíše bych očekával jistou pokoru. Třeba jakou měl Albert Einstein, další Aperger, který desítky let odmítal uvěřit, že jeho teorie relativity je již dostatečně potvrzená důkazy.

Doktor Matýs si je naopak svou pravdou naprosto jistý. Natolik, že porušuje etiku své profese, útočí na Gretiny rodiče a o ní samotné mluví s hlubokým despektem a pohrdáním. Jako by nebyla lidská bytost s vlastními city a rozumem, ale - jeho vlastními slovy - „rozbitá převodovka“.

Je děsivé, že v rámci této nenávistné tirády na autisty pan doktor tvrdí, že Greta potřebuje „pomoci“. Určitě ne od něj, protože on jedná v duchu nejhorších tradic sovětské, či obecně komunistické školy psychiatrie stigmatizující a izolující každého, kdo se nevešel do škatulek tehdejší „normality“. Narazil jsem na tyto staré předsudky z doby totality u mého syna v první třídě. Byl v ní šťastný, rozuměl si se svou asistentkou a spolužáci ho měli rádi. Přesto třídní učitelka (se čtyřiceti lety praxe) svolala schůzku, kam nás nepozvala, a dala ostatním rodičům podepsat petici, ať syn odejde ze školy, neboť jako autista představuje zásadní hrozbu.

Místo, aby se Matýs jako psycholog snažil bojovat se strachem a nenávistí, sám je vyvolává. Opravdu mu nemám za zlé, že autistům nerozumí. Ale když neumí pomáhat, neměl by ubližovat. Jeho, ale i všechny ostatní prosím: Když už nás nechcete, či nedokážete respektovat jako rovnocenné lidské bytosti se všemi právy a důstojností, zkuste si nás alespoň nevšímat.

SDÍLET
sinfin.digital