Tvrdý oříšek pro Česko. Realizace plánů Fit for 55 je velmi nejistá, smělé klimatické cíle se neopírají o celou realitu

KOMENTÁŘ JANA BARTÁKA | „Rada EU minulý týden přijala své vyjednávací postoje (obecné přístupy) k důležitým legislativním návrhům v balíčku ‚Fit for 55‘. Balíček, který Evropská komise předložila dne 14. července 2021, umožní Evropské unii snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.“ To je první odstavec oficiální tiskové zprávy Rady EU. Konkrétních opatření je celá řada, mnohé z nich budou mít docela zásadní dopad na ekonomiky členských států i na každého z nás.

Schválený balíček představuje výchozí pozici Rady pro vyjednávání s Evropským parlamentem. Na základě minulých zkušeností lze očekávat, že parlament bude prosazovat ještě náročnější cíle v jednotlivých částech balíčku. Ve dvou oblastech, které balíček obsahuje – úprava Evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) a zavedení uhlíkové daně na zboží dovážené ze zemí mimo EU (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), už parlament odhlasoval společnou pozici, která se, jak se zdá, příliš neliší od návrhu Rady. Cílem všech opatření je přirozeně zrychlení snižování emisí a dosažení snížení emisí o 55% v roce 2030 (oproti roku 1990) a uhlíkové neutrality v roce 2050.

Úprava systému EU ETS spočívá především v rychlejším snižování vydávání volných povolenek a tím k růstu jejich cen a většímu tlaku na ekonomické subjekty zahrnuté do EU ETS, aby snižovaly své emise. Navíc bude do systému nově zahrnuta i námořní doprava a bude vytvořen separátní systém ETS pro automobilovou dopravu a budovy. Část jeho výtěžku bude naplňovat nově zřízený sociální klimatický fond, jehož cílem bude financovat zlepšení energetické účinnosti budov a přímou pomoc sociálně slabším vrstvám obyvatel.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Reflektují unijní cíle odlišnosti mezi jednotlivými státy?
  • Jakým způsobem bychom měli přistupovat k zeleným iniciativám?
  • Má smysl vytvářet plány na 20, nebo i 30 let dopředu?
sinfin.digital