Zrušit jednotné přijímačky? Nesmysl. Zkouška musí vyhovovat hlavně dětem a učitelům, pro osobní zájmy tu není prostor

Petr Chára

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ OČIMA PETRA CHÁRY | Nový rok, nové nápady ve školství. Rozproudila se debata, zda nezrušit jednotnou přijímací zkoušku na střední školy a nezkusit nějaký lepší systém. Není to ale zbytečná komplikace něčeho, co jsme si teprve pár let zpátky zavedli a co funguje bez problémů?

Každoročně se přes 100 tisíc deváťáků rozhoduje, kam půjdou na střední školu. Někteří mají „štěstí“ a dostanou se na vysněné místo, jiní jdou tam, kde zrovna „bylo volno“. Český vzdělávací systém nabízí po ukončení základní školy několik možností studia: gymnázium, lyceum, konzervatoř, střední školu, střední odbornou školu a učební obor s maturitou nebo vyučení bez maturity.

Všichni žáci v rámci jednotné přijímací zkoušky podstupují stejný test tvořený Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMATem, který má v tomto ohledu zkušenosti. Zkouška je transparentní a nepřidává práci školám. Všechny děti mají stejné možnosti se na test připravit a uspět v něm.

Všechny školy a obory každopádně mají pevně stanovenou kapacitu. Některé jsou populárnější, u jiných rozhoduje náročnost nebo zájem rodičů. Tak to prostě je a bude. Můžeme se vztekat, že se má něco měnit, ale potřebujeme odborníky z nejrůznějších oborů, a proto ne všichni mohou jít na gymnázium.

O veškeré maturitní obory, od učilišť po gymply, je vyšší zájem, než je jejich kapacita. Na stovky škol se hlásí násobně víc dětí, než je limit. Na některé dokonce několikanásobně. Školy musí budoucí studenty nějakým způsobem vybrat, přičemž to musí být jednak spravedlivé a zároveň výhodné pro školu samotnou.

sinfin.digital