Založení společného účtu může ušetřit mnoho peněz. Na co je však dobré si dát pozor?

E15, Romana Rybová, Kamila Ondráčková

24. 12. 2018 • 10:00

Je výhodnější založit si společný účet, nebo je lepší zůstat obezřetný a mít i nadále své finanční prostředky vedené separátně? Jednoduchá odpověď neexistuje. Pro společné finance mluví peníze ušetřené na poplatcích i jednoduchý přehled o rodinných financích. Existují ale i negativa. Sepsali jsme proto pro vás výhody a nevýhody společných účtů i jasná doporučení, jak vám banka může pomoci v případných problémových situacích.

Výhody a nevýhody společného účtu

První jasnou výhodou společného účtu je samozřejmě to, že platíme poplatky pouze za jeden účet. A to i v případě takzvaných "účtů zdarma", které také občas obsahují skryté poplatky. Další výhody následují. Užitečné například je to, že máme přehled nad kompletními financemi rodiny. Můžeme si snadno spočítat příjmy a výdaje, a to samé platí i o úsporách - jelikož jeden účet hlídají minimálně dvě osoby, máme přehled o tom, jestli jsme nezapomněli provést platbu v domnění, že to za nás udělal ten druhý. Existuje ale i druhá strana mince.

V případě založení společného účtu už před svou polovičkou například neutajíme, jestli za něco utratíme finance bez jejího vědomí. Problém může představovat i to, pokud si partneři nezaloží nový účet, ale jen jeden z nich dá tomu druhému práva k vlastnímu účtu. Nově přistoupivší partner by si měl v takovém případě ověřit, zda na účtu nejsou problémy z minula - to se týká například dluhů, vyčerpaného kontokorentu či exekucí. Jde o jednoduchý způsob jak v budoucnu zabránit potenciálně obřímu zklamání. Další z nevýhod společného účtu v některých bankách může být fakt, že majitelem účtu je stále jenom jedna osoba, druhá je disponentem. To totiž neznamená nic jiného, že jeden má větší práva než ten druhý. A pouze majitel může účet zrušit, přidat disponenty, nebo sjednávat si další produkty k účtu.

Každá z bank to však má nastavené jinak. Proto pokud si chcete zakládat společný účet, je proto vhodné si důkladně projít jednotlivé nabídky. V některých bankách nabízejí oba modely sdílení přístupu k běžnému účtu: jak spolumajitelství společného účtu, tak i disponentská práva. V prvním případě se spolumajitelé stanou rovnocennými majiteli účtu a s prostředky mohou nakládat libovolně. Druhou možností je, že vlastník účtu udělí jiné osobě disponentské právo, a ta pak může operovat s finančními prostředky na účtu, nikoliv však s účtem samotným.

Jaká jsou práva disponenta?

Jak už bylo výše uvedeno, disponent nemá stejná práva jako majitel účtu. Osoba, která je disponentem, má přístup k účtu, může provádět platební transakce, vybírat či vkládat peníze na účet, může mít svou platební kartu, má přístup k internetovému bankovnictví, či může mít přístup ke službám na pobočkách banky. Účet však může zrušit a založit pouze majitel. Ten má také právo měnit či rušit disponenty účtu, což může být problémem v případě rozvodu či rozchodu partnerů.

Pokud jste pouze disponentem společného účtu a váš partner se rozhodne vám disponentská práva ke společnému účtu odepřít, nenaděláte s tím totiž ani navzdory snahám banky téměř nic a můžete tak přijít o značnou část svých úspor. Proto je třeba zakládání společných účtů důkladně zvážit. Popsanou situaci lze totiž řešit pouze soudně.

Jak je to v situaci, kdy majitel účtu zemře

Většina bank umožňuje majiteli účtu nastavit disponentovi práva tak, aby bylo možné účet využívat i nadále stejně jako před smrtí majitele. Disponent se proto nemusí bát, že mu bude odepřen přístup k finančním prostředkům. Jestliže spolumajitelství zřízeno není, banky čekají na výsledek dědického řízení a poté řeší další postupy – například kam peníze převést či zda účet zrušit.

SDÍLET