Nacionalististé běsní, že nás okupovali Ukrajinci, progresivisté zase kvůli menstruační chudobě. A pak jsou tu vegani...

Konec léta se obvykle nese ve znamení pohody, ale na internetech panuje ryzí neklid. Všemožní národovci a vlastenci běsní z toho, že si připomínáme srpnovou okupaci, ale úplně z ní zapomínáme obvinit skutečné strůjce - Ukrajince. Progresivisté a woke levice pak utrpěli duševní nepohodu kvůli tzv. menstruační chudobě, kterou tu nikdo neřeší, na čemž nese vinu pro změnu patriarchát. Rozběsněný dav uzavírají tradičně vegani s již téměř zlidovělou tezí, že za všechno zlo světa může konzumace masa... Jsou tu nový Hej, ty! 

sinfin.digital