Michael Žantovský: Jediné úspěšné revoluce jsou ty neúplné

„Představy z roku 1989 se rozhodně úplně stoprocentně nenaplnily. Je otázka, jestli se naplnit mohly. Na to mám takovou tezi: jediné úspěšné revoluce jsou ty neúplné. Všechny dokonalé revoluce končí krveprolitím,” říká bývalý diplomat a současný ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský v Interview Martina Kováře. „Události v Rusku, na Ukrajině a kolem nás ukázaly, jaký obrovský význam měla role Václava Havla v těch změnách, které u nás probíhaly, a v geopolitickém začlenění nové České republiky do mezinárodní struktury. Myslím, že to si lidé uvědomují,” dodává Žantovský.

sinfin.digital