Kritik Zemana Jan Kysela míří do vedení Právnické fakulty UK. Má přinést nový pohled

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve čtvrtek večer odsouhlasil děkanovi Janu Kuklíkovi drtivou většinou všechny navržené proděkany. Do vedení fakulty tak nově nastupují ústavní experti Jan Kysela a Marek Antoš. Ten je zároveň ředitelem a většinovým vlastníkem firmy Internet Info. Ta vydává například známé weby Lupa a Měšec.

Jan Kysela, který na fakultě působí také jako vedoucí katedry politologie a sociologie, se stal proděkanem pro doktorské studium. Na starosti bude mít také fakultní knihovnu. Profesor ústavního práva Kysela je, jak připomněl při nominačním projevu děkan fakulty Jan Kuklík, ve svých 43 letech vůbec nejmladším nositelem tohoto titulu na fakultě. Podle děkana by tak mohl vnést do jejího vedení nový pohled.

Zemanovi zavřel dveře do Bílého domu i případ Fajád. Nahrál Hizballáhu a Putinovi, píše web

Kysela si podrží rovněž místo v Senátu, kde působí jako tajemník stálé komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Mimo to je velmi aktivní ve veřejném prostoru. Často poskytuje rozhovory k aktuální politické situaci a opakovaně v nich kritizuje prezidenta Miloše Zemana. Vzhledem k jeho odborné a obecně akceptované erudici se o něm spekuluje také jako o jednom z možných budoucích kandidátů na soudce Ústavního soudu.

Podle materiálu předloženého Akademickému senátu, který má INFO.CZ k dispozici, nyní Kysela bude klást důraz na publikační aktivitu doktorandů či na podporu studentské vědy. „Stojí za úvahu, zda sdružením finančních prostředků nezajistit alespoň některým interním doktorandům možnost se po dobu tří let věnovat výlučně vědě, studovat a postupně i pilně psát,” píše v předloženém materiálu. Před akademickými senátory pak uvedl, že by doktorandů mohlo být do budoucna méně, než je tomu v současnosti.

Marek Antoš, odborný asistent na katedře ústavního práva, jenž se dlouhodobě věnuje například právním rozměrům voleb a politických stran, bude mít nově z pozice proděkana na starosti komunikaci, IT a finance. „Naše fakulta má řadu předností, kvalit a úspěchů, ale ne vždy se to ví. Také má snad až nespravedlivě málo fanoušků: a teď nemyslím ty na Facebooku, ale zkrátka lidi, kteří mají naši fakultu rádi a šíří její dobré jméno,” otevírá Marek Antoš své koncepční poznámky předložené akademickým senátorům, které má INFO.CZ také k dispozici.

Předsedové soudů budou “Zemanovi”, jinak ale do justice prezident nezasáhne

Nedostatečnou informovanost chce Antoš vyřešit vybudováním malého, ideálně samostatného, týmu, který se bude věnovat právě komunikaci. Nejspíše zmodernizuje fakultní web i newsletter a instituci vytvoří rovněž účet na sociální síti Twitter. Aktivněji bude pracovat také s absolventy fakulty.

V další oblasti, které se bude věnovat, tedy ve financích, hodlá například sázet na fundraising: „Vedle soustředění na velké akce spojené s budovou (páternoster, architektonická soutěž apod.) bych se rád zaměřil i na nabídku menších aktivit, které by mohly být spojeny například s podporou nadstandardních prvků výuky (návštěva Ústavního soudu, uprchlického zařízení apod.), účasti v mezinárodních moot courtech (soutěž formou simulovaného soudního řízení – pozn. redakce) či jiných soutěžích apod. Dlouhodobým záměrem by přitom mělo být nejen oslovování velkých dárců (typicky významných advokátních kanceláří), ale také prostor pro zapojení drobných dárců zejména z řad absolventů.”

Dalšími proděkany zůstávají vedoucí katedry práva životního prostředí Milan Damohorský, šéf katedry občanského práva Jan Dvořák, vedoucí katedry jazyků Marta Chromá, vedoucí katedry správního práva Helena Prášková a šéf katedry evropského práva Michal Tomášek.

Bude Česko „oploceným skanzenem“? Proč by byl czexit katastrofou století

Nové vedení Právnické fakulty UK v Praze je vybaveno také silnými akademickými tituly. Mezi proděkany nyní budou celkem čtyři profesoři a dvě docentky. Sám děkan Kuklík je rovněž profesorem, zaměřuje se zejména na české a československé právní dějiny a také na anglické právo.

Naopak dosavadní proděkan Karel Beran, který měl na starosti magisterský studijní program, ve vedení fakulty končí, děkan Kuklík jej do funkce znovu nenavrhl a akademický senát jej tak z funkce odvolal.

Proděkanem už nebude ani vedoucí katedry právních dějin Michal Skřejpek. Děkan Kuklík jej totiž podle svých slov hodlá navrhnout jako člena do Vědecké rady Univerzity Karlovy a tato funkce není zvykově slučitelná s pozicí proděkana. Profesor Skřejpek, který byl akademickým senátem rovněž odvolán, ale bude nově na fakultě působit jako koordinátor pro vnitřní hodnocení. Expertka na mezinárodní právo a uprchlické otázky Věra Honusková pak budě nově zastávat pozici fakultní koordinátorky pro evropské projekty. Oba tak rovněž zasednou v kolegiu děkana.

SDÍLET
sinfin.digital