Zbytečné změny v insolvencích? Do oddlužení míří daleko méně lidí, než se čekalo, říká Tomáš Valášek

Nová pravidla pro osobní bankroty, účinná už více než rok, nepřinesla předpokládané posuny – do oddlužení totiž po krátkém výkyvu míří téměř stejný počet lidí jako před zmíněnou novelou. „Očekávání, že do oddlužení půjdou desetitisíce lidí měsíčně, se nenaplnila. Zpočátku sice zájem skokově vzrostl, pak se ale situace začala vracet zpět k novému normálu, který nyní představuje zhruba 2 200 insolvenčních návrhů měsíčně. Svou roli v tom samozřejmě sehrála i stávající pandemie,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, která poskytuje právě insolvenčním správcům služby. 

V jaké kondici jsou podle vás v současnosti insolvenční správci jako takoví? S ohledem na poslední legislativní posuny i koronavirovou pandemii?

Troufnu si říct, že v dobré. Soudy prodloužily povinné lhůty k předložení zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení a soupisu majetkové podstaty. Díky tomu správci nemuseli v době pandemie vyzývat dlužníky k osobnímu setkávání. Zrovna tak přivřelo oči v některých věcech i ministerstvo spravedlnosti ve vztahu k provozovnám insolvenčních správců. Nyní mají správci plné ruce práce, protože se vrátili k vyřizování úkolů, kterým se z epidemiologických důvodů nemohli na jaře naplno věnovat. Určitě ale vše řádně zvládají.   

Na konferenci Insolvence 2020, jejímž je INFO.CZ mediálním partnerem, například proběhne panelová diskuse vyhodnocující loňské zjednodušení pravidel pro osobní bankroty a oddlužení fyzických osob. Jak se po více než roce osvědčují podle vás?

Očekávání o tom, že do oddlužení půjdou desetitisíce lidí měsíčně, se nenaplnila. Zpočátku sice zájem skokově vzrostl, pak se ale situace začala vracet zpět k novému normálu, který nyní představuje zhruba 2 200 insolvenčních návrhů měsíčně. Svou roli v tom samozřejmě sehrála i stávající pandemie, která na čas sepisování insolvenčních návrhů téměř úplně zastavila. Kromě toho také umožnila odklad splátek nebo přinesla mimořádné moratorium a odklad na podávání návrhů. V neposlední řadě vzrostla i nezabavitelná částka, která dlužníkům zůstává při větším počtu vyživovaných osob. To je na jednu stranu dobře, na straně druhé ale takoví lidé nyní často nedají dohromady peníze ani na minimální povinnou splátku.

Divoký týden s karanténou aneb Kandidáti do speciálních právnických soutěží. Glosář Václava Vlka

Počet osobních bankrotů se tedy po chvilkovém výkyvu vrátil na podobné číslo jako před změnami. O čem to podle vás vypovídá?

Pravidla pro oddlužení nejsou tak benevolentní, jak se původně mohlo zdát, nebo jak vyplývalo z původních návrhů. Zároveň nadále vidíme, že se některým lidem vyplatí být raději mimo systém než se snažit o nápravu, která je celkem bolestivá a z jejich pohledu často i příliš zdlouhavá. Ani světlo na konci tunelu v podobě šance na zcela nový začátek pak pro mnohé z nich není dostatečnou motivací.

Rovněž se rozšířily, a také o tom budete na konferenci mluvit, povinnosti insolvenčních správců související s kontrolou dlužníků. Jak k tomu soudě z praxe insolvenční správci přistupují?

V posledních čtyřech letech se vlivem dvou zásadních novel posílila role insolvenčních správců na úkor soudů, což s sebou přineslo pro správce další povinnosti. Naprostá většina správců však k jejich plnění přistupuje velmi svědomitě. Soudy a ministerstvo spravedlnosti ostatně práci správců prostřednictvím kontrol hlídají. Řada správců tak svou činnost rozšířila například o rozsáhlejší poučení dlužníků či o další kontrolní činnosti, v jejichž rámci pravidelně zjišťují, zda a kde je dlužník zaměstnán, případně zda si nové zaměstnání hledá.  

V současnosti se rovněž řeší další vzdělávání insolvenčních správců. Jaké novinky je podle vašich informací čekají?

Každý správce bude mít povinnost v předem daném období absolvovat určité penzum vzdělávacích akcí, případně na nich sám vystoupit nebo publikovat v odborných časopisech. Zatím je však vše jen v rovině záměru ministerstva spravedlnosti, aniž by byly zveřejněny další podrobnosti. Věřím, že více se dozvíme nejpozději za zhruba tři týdny na Konferenci Insolvence.

Existuje podle vás reálně problém „černých duší“ ve sdruženích insolvenčních správců, o kterých psaly o prázdninách Hospodářské noviny?

O nabírání neaktivních ohlášených společníků do veřejných obchodních společností se mezi správci mluví již roky. Podle mého názoru jde více než o cokoliv jiného o to, jak si ze společného chleba ukrojit ještě větší krajíc.

„Hnusná pakáž,“ zapsal si manžel Milady Horákové o „lidu“ u jejího procesu. S komunisty bojovali oba

Důležitým tématem je rovněž chystaná evropská směrnice o restrukturalizaci. Jaký je tam nyní stav a co v souvislosti s ní můžeme podle vás očekávat v České republice?

V současné době finišují přípravy expertní skupiny ministerstva spravedlnosti a snad už v říjnu budou závěry a legislativní záměry veřejné. Členové expertní skupiny budou účastníky jednoho z panelů naší Konference Insolvence 2020 a já se na diskusi s nimi velmi těším.  

Konference Insolvence 2020 proběhne 9. října, nikdo teď nevíme, jak se vyvinou další omezení související s koronavirovou pandemií. Jak se lze v takové situaci na akci připravit?

Samozřejmě jsme promýšleli různé scénáře a varianty dalšího postupu. Rámcově tudíž máme představu o tom, jak budeme postupovat. Dnes už také víme, že konference bude přenášena rovněž online formou, aby o zajímavý obsah nepřišli ani ti, kteří nebudou moci z jakéhokoli důvodu přijít osobně. Obavy z dalšího postupu vlády a dopadu jejích opatření na naši konferenci ale samozřejmě máme.  

SDÍLET
sinfin.digital