Nebyli jsme připraveni na krizové situace. A opět nejsme!

Karel Havlíček

PRÁVNÍ FILOZOFÓRUM KARLA HAVLÍČKA | Poohlédneme-li se po titulních stránkách novin v posledních dnech, nepřekvapivě jim vévodí válka na Ukrajině. Postupně se ovšem hlavní téma zpravodajství splétá do tučného provazce s jinými, více či méně spjatými tématy, navzájem se umocňují, posilují, houstnou a zahlcují adresáty informací, mění se v obtížně prozkoumatelný prales. Za tím vším se tentokrát skrývá mimořádná tragédie.

Filozoficky vzato nejde o nic jiného než o pradávný (jako lidstvo samo) příběh hraničení, uvědomělého vytváření a přetváření hranic fyzických i duchovních, individuálních i společenských, vnitrostátních i mezinárodních. S filozofy (i s těmi, kteří si na ně hrají) je to celkem dobré, pokud se drží svého kopyta a snaží se svět jen vykládat. Průšvih nastává v okamžiku, kdy se mění v ideology, politiky, aktivisty či generály a začnou se pokoušet svět podle svých výkladů měnit. Někteří v historii se k této touze dokonce veřejně přiznali a malér z toho byl nevídaný.

Vraťme se ale k titulním tématům a zkusme si zjednodušeně definovat ta, která v našem civilizačním prostoru nejvíce rezonují.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • V jakých oblastech jsme nebyli připraveni na vznik krizové situace?
  • A proč má Karel Havlíček pocit, že nazrává čas na zásadní státoprávní změnu?
sinfin.digital