Zbytečné regulace nepotřebujeme. Chybí nám krizové právo

Karel Havlíček

PRÁVNÍ FILOZOFÓRUM KARLA HAVLÍČKA | Údaj o počtu obyvatel České republiky se za poslední měsíc nevídaně změnil. Přibylo jich tolik, že s výjimkou Prahy a Brna by čerstvě příchozí svým množstvím převýšili každé české město.

Kdybychom zkoumali novou demografickou strukturu země, zjistili bychom stejně tak mimořádný výkyv ve prospěch ženské části populace a dětí. A kdybychom měli v ruce spolehlivé statistické údaje, mohli bychom přidávat další a další srovnání, protože migrační náraz, jehož jsme svědky, změnil všechny dosavadní pravdy o ukazatelích, jakými jsou např. věková struktura, zdravotní stav, vzdělání, profesní stratifikace obyvatelstva atd. Jestliže si moderní demokratický právní stát představíme jako dosud nejvyšší formu organizované společnosti, je zřejmé, že takto výrazný zásah do jeho demografického složení musí mít také státoprávní reflexe.

Zatím byly přijaty tři zákony, které uvedený stav reflektují: zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a na něj navazující zákony o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení a v oblasti školství. Není to tak úplně naše legislativní zásluha, jde fakticky o implementaci evropského práva, ale to není důležité, neboť v tomto ohledu plně platí, že účel světí prostředky.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jsme dlouhodobě připraveni řešit tvorbu práva prospektivně?
  • A co znamená, že se přírodní i společenské procesy mají tendenci řetězit?
sinfin.digital