Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti je v připomínkovém řízení. NÚKIB by mohl nově zakázat dodavatele, které shledá za nedůvěryhodné

Šimon Toman

PRÁVNÍ SERVIS | Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti obsahuje zejména rámec povinností vyplývajících z přijaté evropské směrnice NIS 2. Nad rámec této směrnice návrh zákona také obsahuje takzvaný mechanismus posuzování důvěryhodnosti dodavatele, který má umožnit NÚKIB zakázat či omezit užívání zařízení dodavatele, a to v případě, kdy ho shledá za nedůvěryhodného.

sinfin.digital