Babišova kniha je první věc, kterou zkontrolujeme, říká muž, který dohlíží na financování stran

Úřad, který dohlíží na volební kampaně politických stran, představuje v Česku novinku. Politici tak už teď testují, co jim lidově řečeno „ještě projde“ a jak se co nejlépe vypořádají s finančním limitem 90 milionů korun. Objevují se první sporné situace. A úřad se chystá přistoupit k restrikcím. „Jak kampaň postupuje, tak už vykrystalizovalo několik případů, u nichž si myslíme, že je potřeba je řešit. Máme je v zásadě připravené, ale čekáme na první zaměstnance, kteří nastoupí. Budou to hned dva právníci. Oni už ví, oč se jedná, a do určité míry na tom spolupracují, takže od prvního července rozjedeme první restriktivní rovinu naší práce, to znamená první správní řízení,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý. Kde začíná a končí politická propagace? Žalují na sebe strany navzájem? A nestálo by za to finanční limit navýšit? O tom všem mluvil Outlý pro INFO.CZ.

Není práce člena úřadu trochu nevděčná v tom, že se jedná o novinku, strany si na ni teprve zvykají a neexistují precedenty?

Je to určitě náročné v tom, že se uvádí v platnost idea, která je zatím napsaná na papíře, ale tím je to i zajímavější. Pro strany je situace určitě těžká a nezvyklá, protože dosud byly zvyklé spíše na formální kontrolu a pohodlný finanční prostor. Kampaně velkých stran stály i stovky milionů korun, a to včetně slev a toho, že do nákladů strany nepočítaly zdaleka všechno, co dnes určuje zákon. Je to pro ně velké změna. Myslím, že i pro ně ale smysluplná. Politická scéna se mění a dlouhodobě tu má oblibu uskupení, které se vymezuje vůči tradičním stranám, a to právě na tématu, že jsou údajně zkorumpované. Novou legislativu vnímám i jako šanci pro tradiční strany alespoň částečně získat zpátky důvěryhodnost.

Liberální elity se děsí přímé demokracie, dělá se z ní bič na zlobivé politiky, říká šéf Pirátů

Jak konkrétně vypadá fungování vašeho úřadu?

Úřad má pětičlenné vedení jako kolektivní orgán a prozatím žádné zaměstnance. Od prvního července ale nastoupí první z nich, kteří začnou vykonávat to, co my jsme zatím připravili. Práce konkrétně vypadá tak, že se naše pětice sejde a vykládáme zákon. To znamená, že našimi pracovními pomůckami je sbírka zákonů, důvodové zprávy, právní rozbory a náš selský rozum. Je potřeba, tak jako každý zákon, číst i tento v souvislostech. A z části nám chodí podněty, které nás upozorňují na různé roviny a úskalí. Jak kampaň postupuje, tak už vykrystalizovalo několik případů, u nichž si myslíme, že je potřeba je řešit. Máme je v zásadě připravené, ale čekáme na první zaměstnance, kteří nastoupí. Budou to hned dva právníci. Oni už ví, oč se jedná, a do určité míry na tom spolupracují, takže od prvního července rozjedeme první restriktivní rovinu naší práce, to znamená první správní řízení.

Počínání stran tedy budete sledovat průběžně?

Naše kontrola bude dvojího typu. V průběhu volební kampaně bude její převážná část spočívat v reakcích na podněty, jinak musíme počkat na konec kampaně a její vyúčtování. V průběhu můžeme monitorovat rozsah kampaně, různé prohřešky proti zákonu, ale vystavení účtu stranám přijde ve většině případů na řadu až 90 dní po skončení voleb.

Odkud přichází podněty? Žalují na sebe strany navzájem?

Zatím se tomu tak nestalo. Ale už nastalo to, že jeden z kandidujících subjektů dal podnět na různé aktivisty. Jinak pochází podněty z řad občanů a různých společenských uskupení.

Zimola pro INFO.CZ: Chci do vedení ČSSD, nechci být kritikem bez příčiny

Otázky vzbudila kniha Andreje Babiše O čem s ním, když náhodou spím.

Ano, ta zaujala naši pozornost. Ale osobně si myslím, že tam je výklad celkem jasný. Někde jsem se dočetl, že jsem v tomto úřadě jako jestřáb, ale o tom to není. Jde o to, že kampaň je v zákoně – tak jak si to tam strany ostatně samy napsaly – vymezena současně velmi široce a současně docela jasně: je to jakékoli sdělení ve prospěch nebo neprospěch kandidáta nebo strany, za které se obvykle poskytuje úplata, v tom období, kdy kampaň podle zákona běží. Publikace, která je distribuována v intencích kampaně, je rozdávána aktivně lidem na meetincích, je nabízena zdarma, naplňuje všechny znaky klasické brožury, funguje jako předvolební brožura. To, co lze považovat za knihu, jsou publikace, které se průběžné prodávají v knižní distribuci. Před každými volbami se objeví, i letos tomu tak určitě bude. Pro nás je dělící linií, jestli splňuje atributy knihy a prodávána je v knižní distribuci.

Není definice kampaně příliš široká?

Souhlasím s tím, že kampaň je v zákoně definována velmi široce a že do ní spadá v podstatě cokoliv. Na druhou stranu si myslím, že to je dobře, protože jakékoliv výjimky by v českých podmínkách znamenaly, že by strany začaly hledat prostor, jak uniknout regulaci. Spíše si myslím, že rozčarování stran vyplývá z finančního limitu, kdy zřejmě počítaly s 90 miliony tak, jak byly zvyklé, kdy do nákladů kampaně vykazovaly pouze něco. Pokud by někoho po volbách napadlo zákon měnit, tak z mého subjektivního pohledu, by byla lepší cesta ponechat široký výklad kampaně a navýšit limit nákladů.

Revoluční změna v kampaních: U vašich dveří letos zazvoní politici, přesvědčovat budou tváří v tvář

Co do toho tedy spadá?

Vede se debata o službách marketingových poradců nebo cestovních nákladech. Já nevím, co strany v minulosti nevykazovaly jako náklady kampaně, ale mám pocit, že měly tendenci započítávat vyloženě pronájmy ploch, nákup propagačních předmětů... A dnes tam spadá třeba sféra služeb.

Není těžší určit hranici kampaně i vzhledem k využití sociálních médiích a dalších nových nástrojů?

Nová média jsou určitě hůře uchopitelná. Billboardy se dají spočítat, počet zobrazení nějakého postu nebo tweetu lze mnohem hůře. Myslím, že smysluplné je kritérium, zda se prezentace objevuje na profilu, který patří straně, nebo je to soukromé sdělení osoby, která kandiduje. Viděli jsme v případě několika politiků v krajských volbách, že toto odlišují. Mají veřejný a soukromý profil. Dnes se ale často setkáváme se směšováním obojího. Tím si ale strany samy ztěžují situaci. Druhou rovinou je politická kultura. Když čteme metodiky obdob našeho úřadu v zahraničí, tak tam stačí obecně vymezit, co má strana oddělovat, a politici nemají automaticky tendenci podvádět.

Čeho se týkají případy, které chcete v červenci začít restriktivně řešit?

Ve všech případech se jedná o podezření na přestupek, který vyplývá z volebního zákona. Zatím tam není nic, co by vyplývalo ze zákona o politických stranách. Z toho je vidět, že se to týká volebních kampaní. Jde o neoznačení volebních kampaní v souladu se zákonem nebo věci, které se týkají vedení kampaně bez registrace úřadu.

Poslanecká sněmovna proti všem. Cizineckým zákonem poškozuje i Čechy. Komentář V. Dostála a M. Žižkové

Týkají se prohřešky různých stran?

Až na jeden případ, který zatím diskutujeme, tak se žádné řízení nepřipravuje vůči straně jako takové, ale jiným právnickým osobám, případně fyzickým osobám.

Kdy bude známý výsledek?

Nejprve se o zahájení správního řízení musí dozvědět aktéři, kterých se týká. Předpokládám, že k tomu dojde do půlky července. Poté už je průběh dán správním řádem, takže dotyční budou mít možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, to bude poté vydáno. Jde o jednoinstanční rozhodnutí, takže proti němu odvolání. Je možnost vést soudní spor, což pravděpodobně v některých případech nastane. A to je dobře, protože to sice bude trvat dlouho – za tři roky můžeme dospět k Ústavnímu soudu – ale pouze soud může vykládat zákony. I pro nás jako úřad to bude přínosem.

Myslíte, že některé politické strany budou na regulaci více narážet?

My máme tento týden konzultační setkání s volebními manažery stran, kde si věci budeme vyříkávat. Z naší strany je snaha, aby znali naše názory. Nyní je asi předčasné říkat, že by někdo směřoval k průšvihu a jiný ne. Máme červen, to znamená čtyři měsíce do voleb. Možná koncem září bude patrné, zda má některá strana s limitem problémy. Zatím mám pocit, že strany testují, jak bude úřad jednotlivé věci vykládat, kde bude jeho práh citlivosti. Zatím to ale nevykládám tak, že by úmyslně směřovaly k tomu, že překročí limit a poté zaplatí pokutu.

Babiš je perfektně zvládnutý marketing, úspěšný hlavně díky slabým soupeřům. Komentář V. Dostála

Velká část vašich kontrol bude až po konci kampaně. Nevyplatí se stranám raději zaplatit pokutu, ale být ve volbách viditelní tak, jak by chtěly?

Předpokládám, že ten, kdo kandiduje na ústavní funkci, by si neměl troufat vědomě porušovat zákon. Spory, které nastanou, budou, doufám, z nepochopení a chyb, které mohou nastat, ne že by se někdo na zákon vykašlal.

Obrací se na vás tedy strany už nyní s dotazy?

Ano, dopisů chodí hodně. Odpovědi zveřejňujeme na našem webu.

Čekáte, že po volbách se politici k zákonu vrátí a budou ho chtít upravit?

Myslím, že každou změnu je dobré nechat usadit. Uvidíme, jak proběhnou volby, jak bude vypadat následná kontrola úřadu, na co všechno narazíme. To, že je nutné po čase novou legislativu zpřesnit, je asi normální. Ale neříkal bych už nyní, že je po volbách potřeba změnit třeba výši limitu. Počkejme si ještě na prezidentské, krajské volby, až bude více komplexnějších případů. Pak mohou být i úpravy smysluplnější.

SDÍLET
sinfin.digital