Česká pošta vydává známku s Emilem Háchou. Protektorátní prezident ji dosud jako jediný neměl

Protektorátní prezident byl dosud jediným českým prezidentem, kterému žádná poštovní známka nevyšla. Změní se to paradoxně až 80 let poté, co byl Emila Hácha zvolen do prezidentské funkce.

O vydání známky s Emilech Háchou se nezasloužil stát, ale českobudějovický novinář a spisovatel Radek Gális ve spolupráci s Háchovým rodným městem Trhové Sviny. Známka by měla být údajně důstojným připomenutí odkazu muže, který byl a je na jedné straně označován za zrádce a kolaboranta, na druhé straně jako protektorátní prezident prokazatelně dokázal vzdorovat nacistům a zachránil i řadu lidských životů.

Emil Hácha - známka

„Při psaní jedné knihy rozhovorů jsem osobně mluvil s některými nacisty uvězněnými studenty, kteří se jen díky Háchově přímluvě vrátili z koncentračního tábora,“ řekl INFO.CZ Radek Gális. Právě tato osobní zkušenost ho vedla k tomu, že se rozhodl oslovit vedení města Trhové Sviny a s jeho podporou vydat vlastním nákladem prostřednictvím České pošty Háchovu známku.

Vydání známky podpořili nejen trhosvinenští radní, ale i řada historiků. „Každou podobnou iniciativu vítám, protože osobnost Emila Háchy nejde eliminovat z našich dějin. Je potřeba ji vysvětlit, nikoliv vytěsnit,“ řekl historik Robert Kvaček, který se Háchou dlouhodobě zabývá.

Marie Háchová: Příběh první dámy, která zemřela příliš brzy

Hácha byl jako tehdy šestašedesátiletý předseda Nejvyššího správního soudu podle historiků do funkce „dotlačen“. Fakt, že kandidaturu přijal, sám považoval za „oběť národu“. Zejména v prvních letech v prezidentském úřadě působil velmi aktivně. Vystupoval proti germanizaci, protestoval proti represím, žádal propuštění studentů zatčených 17. listopadu 1939 na pohřbu Jana Opletala. V mnoha případech také pomohl lidem, kterým od nacistů hrozilo vězení a smrt. Dokonce předával zprávy československé exilové vládě v Londýně.

S postupujícím věkem a nemocí se však Hácha podle historiků stával stále více loutkou v rukách nacistického režimu, zdraví už mu nedovolilo čelit tlaku okupantů. Projevilo se to zejména po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté nemocného Háchu využili k obhajobě represí vůči národu a propagaci nacistického režimu. Po válce byl prezident zatčen a umístěn do vězeňské nemocnice na pražském Pankráci, kde 27. června 1945 zemřel.

Po komunistickém puči pak komunisté Háchu používali jako symbol kolaborace, ani v jeho rodném městě nesmělo protektorátního prezidenta nic připomínat. „Když jsem chodila do první třídy, byla škola v domě, kde se Hácha narodil. O tom se ale ve škole vůbec nemluvilo, dozvěděla jsem se o tom až mnohem později,“ řekla INFO.CZ Petra Vicková, která pochází z Trhových Svinů.

Místní amatérský historik a badatel Čajan potvrzuje, že Hácha i v rodném městě vzbuzoval někdy kontroverzní reakce. Zatímco většina pamětníků slavného rodáka chválila, protože za války dokázal Trhovým Svinům i jeho konkrétním obyvatelům pomoci, někteří pamětníci Háchovi nikdy nedokázali odpustit spojení s nacistickým režimem. „Mluvil jsem s jedním pamětníkem židovského  původu, který mi říkal: Háchu nemám rád. Také on může za to, že jsem jako Žid nesměl chodit za války do školy,“ řekl INFO.CZ Čajan. Přes různé pohledy na Háchův odkaz ale vydání známky s podobiznou protektorátního prezidenta jednoznačně vítá. „Takovou připomínku si Hácha určitě zaslouží,“ řekl Čajan.

I Česká pošta přitom musela před vydáním známky získat „dobrozdání“ odborníků. „Jedná se o takzvanou vlastní známku, kterou podobně jako v některých jiných případech nevydáváme na zadání státu, ale na objednávku někoho jiného,“ řekl INFO.CZ mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Speciální komise ČP pak podle něj posuzuje, zda zvolené motivy na známce nejsou v rozporu s českými zákony nebo nepropagující zakázané hnutí. „V tomto případě jsme si vyžádali i posudek od historiků zvenčí. A i ti vydání známky podpořili,“ uvedl Vitík.

Býval neonacistou, dnes bojuje s extremismem a říká: „Vlastně jsem sám sobě vymyl mozek“

Známka bude oficiálně představena v pátek, v den 80. výročí zvolení Háchy prezidentem, v Kulturním a informačním centru v Trhových Svinech za účasti městských radních, historiků i pamětníků. Autory originální známky jsou Libuše Knotková a Kamil Knotek za spolupráce Jaromíra Knotka. Česká pošta vytiskla celkem 600 archů známek po 25 kusech. Jeden arch si mohou lidé koupit za 890 korun.

SDÍLET
sinfin.digital