Corrency se vrací do Letňan: Půl milionu půjde na dětské sportovní a volnočasové kroužky

Prezentace klienta

Městská část Praha 18 se letos rozhodla částkou 500 tisíc korun podpořit sportovní a volnočasové kroužky pro děti od tří do patnácti let. Navázala tak na úspěšnou spolupráci s inovativním systémemem Corrency z minulého roku. Podle starosty městské části Praha 18 Zdeňka Kučery je cílem podpořit aktivní životní styl letňanské mládeže a zároveň posílit místní ekonomiku, která i nadále čelí dopadům zvyšování cen a s nimi spojeným ekonomickým problémům.

„Je pro nás důležité, abychom naše děti motivovali k fyzické a volnočasové aktivitě a zároveň poskytli podporu místním podnikatelům. Nevstupujeme na neprobádanou půdu. Do projektu Corrency jsme se poprvé zapojili v roce 2022 a protože se spolupráce osvědčila, logicky v ní chceme pokračovat,“ vysvětluje Kučera.

Jak to funguje:

■ Pro letošní rok vyhradila městská část Praha 18 půl milionu korun, který se rovným dílem rozdělí mezi prvních 500 přihlášených letňanských občanů. Každý z nich přitom dostane 1 000 Kč ve formě tzv. correntů.

■ Občané s trvalým pobytem na území městské části Praha 18 se mohou, stejně jako loni, zaregistrovat na webu www.praha18.corrency.cz, a to od 1. července do 30. září 2023.

■ Platba correnty s 50% spoluúčastí za služby místních poskytovatelů dětských sportovních a volnočasových aktivit přitom bude možná od 1. srpna až do konce září 2023.

■ Proces platby je přívětivý a flexibilní, a to jak pomocí jednorázového kódu pro platbu, který občané obdrží formou SMS, tak prostřednictvím občanského průkazu zákonného zástupce dítěte. Corrency je český systém pro efektivní podporu lokálních ekonomik. „Nejedná se o digitální měnu, ale o technologický systém na včasné, a hlavně adresné rozdělování veřejné podpory konkrétním skupinám obyvatelstva. Díky Corrency je možné vzít veřejnou podporu a přímo skrze občany ji přinášet k podnikatelům a organizacím. Největší výhodou je jednoduchost celého systému,“ popisuje CEO společnosti Corrency Petr Stuchlík.

sinfin.digital