Ptačí chřipka u našich sousedů. Zasáhne Česko?

Petr Roth

Virus H5N8, tedy ptačí chřipka se v současné chvíli objevuje v různých zemích Evropy. Poměrně vážná je situace v sousedním Německu, kde hlásí úmrtí divokého ptactva kvůli viru už ve 12 spolkových zemích. Kvůli ptačí chřipce V Dolním Sasku včera utratili 110 tisíc kusů drůbeže. Česku se zatím virus vyhnul. 

Potvrzuje to Státní veterinární inspekce, která celou situaci monitoruje. „Zvýšili jsme monitoring a informujeme chovatelská sdružení například ohledně prevence, do současné chvíle nebyl nahlášený ani zjištěný jediný případ“ řekl Petr Pejchal pro INFO.cz. Pozor si chovatelé musí dát také na ptáky migrující nad naším územím, aby se do jejich chovů nedostali. „Z hlediska prevence je důležité především zabránění kontaminaci vody a krmiva trusem volně žijících ptáků, zákaz vstupu nepovolaných osob do hal a dodržování hygieny v chovech. Kontaktovány byly také další organizace, tentokrát s ohledem na hlášení nalezených nemocných nebo uhynulých volně žijících ptáků. Informovali jsme takto například ornitology, myslivce či zoologické zahrady,“ dodává jeho kolega Petr Majer. Veterináři už informovali kraje o možné prevenci určené pro drobnochovatele. 

Prezident Komory veterinárních lékařů Karel Daniel říká, že její členové mohou informovat chovatele na žádost Státní veterinární správy, nebo naopak hlásit veterině podezření na výskyt nákazy, pokud je chovatel včas přivolá. Daniel pro INFO.cz dodává: „Možnosti přenosu jsou především prostřednictvím volně žijících ptáků. Přenos vysoko patogenní ptačí chřipky skrze komodity je vysoce nepravděpodobný.“

Problémy v Polsku, Německu i Rakousku

sinfin.digital