Scheinherr korupci v dopravním podniku neřešil, naopak ji pomáhal zametat pod koberec, říká bývalý člen dozorčí rady DPP

V souvislosti s kauzou Dozimetr týkající se podezřelých zakázek v pražském dopravním podniku (DPP) vystupuje radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) jako ten, kdo korupční jednání odhalil a pomáhal s jeho vyšetřováním. Podle bývalého člena dozorčí rady DPP Michala Štěpána (Piráti) je ale realita odlišná. „On se naopak snažil problémy a korupční rizika zametat pod koberec. Spolu s Petrem Witowskim bránili tomu, aby členové dozorčí rady, kromě samotného radního Scheinherra a Petra Hlubučka, dostávali materiály včetně příloh zápisů z představenstva,“ říká Štěpán v rozhovoru pro INFO.CZ. „Podání trestního oznámení ze strany radního Scheinherra nicméně nemohu úplně vyloučit, ostatně jsou známy i případy hasičů, kteří založili požár, aby se následně proslavili při hašení,“ dodává.

Mohl byste popsat historii svého působení v dozorčí radě Dopravního podniku hlavního města Prahy?

Do dozorčí rady DPP jsem byl jmenován v roce 2011. Mám vysokoškolské vzdělání v oboru dopravních staveb a v té době jsem měl přes dvacet let praxe v investiční výstavbě. V době mého působení v DPP se podařilo vypovědět nevýhodné smlouvy na outsourcing služeb IT, což přineslo úspory ve výši 190 milionů korun za rok, vypovědět nevýhodné smlouvy na tisk jízdenek a snížit jeho cenu na polovinu, zabránit podpisu nevýhodné smlouvy na pronájem opraven tramvají, vypovědět nevýhodné smlouvy na dodávky paliva, zpřehlednit účetnictví zavedením účtování dohadných položek a hlubší analytiky, zavést funkční interní audit DPP, zveřejnit zakázky DPP v aplikaci Rodné listy zakázek, zveřejnit odměny členů dozorčí rady, rozkrýt a zveřejnit okolnosti podpisu nevýhodné smlouvy na 250 poruchových tramvají 15T za 19 miliard po výběrovém řízení s jediným uchazečem těsně před volbami v roce 2006 a zamezit zbourání historické budovy vozovny Orionka, tedy nejstarší stojící vozovny v Praze s původními kolejnicemi.

Přesto jste byl z dozorčí rady DPP odvolán. Mohl byste popsat okolnosti vašeho odvolání z funkce?

Nejprve jsem byl z dozorčí rady odvolán v roce 2014 a následně v roce 2018 na doporučení Pirátů znova jmenován. Usnesením rady hlavního města Prahy číslo 1562 ze dne 21. 6. 2021, na návrh náměstka primátora a radního pro dopravu Adama Scheinherra, jsem byl znovu odvolán.

Bylo vám toto odvolání ze strany radního Scheinherra řádně zdůvodněno?

Odvolání mi nebylo odůvodněno vůbec nijak a nikým, ani tisk usnesení rady žádné odůvodnění neobsahuje. Okolnosti odvolání jsou pak takové, že k němu došlo bezprostředně poté, co jsem se snažil zabránit jmenování Martina Vejsady do funkce vedoucího Technické správy objektů. Odvolání byla přítomna radní Hana Marvanová, které jsou známy bližší okolnosti.

Radní Scheinherr nemluví pravdu, když říká, že dlouhodobě usiloval o odvolání Mateje Augustína.

Mimo jiné jste byl přítomen řešení projektů odprodejů pozemků a staveb v lokalitách stanic metra. O co přesně jde? Proč se Praha těchto lukrativních pozemků zbavovala?

V materiálech je uvedeno, že z důvodu nepotřebnosti těchto pozemků ze strany hlavního města, což je ale naprosto absurdní vysvětlení. Spolupracovat se soukromými investory jde i formou dlouhodobých pronájmů, kde se DDP nezbavuje možnosti svého dalšího rozvoje.

Členem dozorčí rady jste byl i v době jmenování Mateje Augustína, který figuruje v kauze Dozimetr, do představenstva DPP, konkrétně na post ekonomického náměstka. Jak jste okolnosti jeho jmenování vnímal?

Radní Scheinherr svolal zasedání dozorčí rady, na kterém byl hlasy Adama Scheinherra, Pavla Vyhnánka, Petry Kolínské, Petra Hlubučka, Tomáše Mikesky, Jana Marka, Marka Doležala a Jiřího Obitka pan Augustín prohlasován, konkrétně usnesením číslo 13/2019/7.1 ke dni 19. prosince 2019 do představenstva DPP. Současně téhož dne představenstvo DPP schválilo smlouvu o Full Service vlaků metra typu 81-71M na období 2020-2035, přičemž smlouva byla uzavřena k 23. 12. 2019. Jedná se o zakázku v hodnotě přes 14,5 miliardy korun bez DPH, která byla takto schválena bez výběrového řízení. K tomu je zajímavé pro kontext zmínit ještě jedno vyjádření radního Scheinherra…

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč podle něj Scheinherr nemluví pravdu, když říká, že dlouhodobě usiloval o odvolání Mateje Augustína?
  • Jakou roli podle Štěpána sehrál Scheinherr v kauze Dozimetr?
  • A jak by se mělo změnit DPP, aby se do budoucna předcházelo podobným kauzám?
sinfin.digital