Ukradené děti, díl 8. Uprostřed křížové palby. Co prožívají ti nejmenší, když rodiče vedou válku?

Adéla Gálová

„Ty příběhy jsou jako přes kopírák,“ dozvěděli jsme se od znalce, který s námi sdílel čerstvou porozvodovou kazuistiku pod podmínkou plné anonymity, vzhledem k mimořádně citlivým okolnostem daného případu a skutečnosti, že v jejím centru stojí těžce zkoušené dítě. Jak to vypadá, když se rodiče rozhodnou jít do skutečnou válku připomínajícího sporu všemi prostředky? Co všechno je nuceno prožít dítě, které se ocitne bezbranné přímo uprostřed křížové palby? Přečtěte si kazuistiku, která v pozadí suchých fakt a úředního jazyka skrývá příběh vzbuzující smutek a stud.

Manželství dvou těžce konfliktních rodičů nakonec nevyhnutelně skončilo rozvodem. Paralelně s rozvodovým řízením obvinila matka otce ze znásilnění, které se neprokázalo. V rodině byly peníze, takže mezi rodiči byly těžké konflikty také ohledně finančního vypořádání.

Rozvod byl pozastaven a vypukl spor o dítě. Soud o jeho svěření do péče se vlekl zhruba rok a půl. Zhruba v té době přestala matka předávat dítě otci ke styku. V mezidobí padla různá předběžná opatření a nakonec i rozhodnutí prvoinstančního soudu, podle něhož se otec mohl s dítětem stýkat ve stanovených intervalech.

Ukradené děti, příběh první. Mirek: Tři měsíce po otěhotnění se mnou žena přestala komunikovat

sinfin.digital