V Evropě se množí ilegální covidové školy, najdeme je i v Česku. Učitelé mluví o skryté hrozbě pro společnost

O polovinu vzrostl v Česku během pandemie počet žáků, které rodiče odhlásili ze školní výuky s tím, že je budou učit sami doma. Značná část těchto dětí zřejmě navštěvuje ilegální školy, zakládané odpůrci proticovidových opatření. Boom těchto škol, stojících mimo oficiální systém, pokračuje kvůli pandemii v celé Evropě.

O individuální školní výuku mohou v Česku požádat oficiálně všichni rodiče, kteří se domnívají, že své děti připraví „na život“ lépe než škola. Musí ale doložit, že pro vyjmutí dítěte z klasické školní docházky existují vážné důvody jako například fobie ze školy, vážné psychické onemocnění, autismus nebo naopak výrazné specifické nadání. Zároveň musí rodič prokázat, že je schopen vyučovat své dítě sám a zajistit mu přitom znalosti vyžadované školními osnovami.

Rodičů, kteří s dětmi přešli na domácí výuku, přitom od roku 2016, kdy byla tato výuka státem povolena i pro žáky druhého stupně, neustále přibývá, až do začátku pandemie se však jednalo o relativně mírný růst. To se však s pandemií prakticky okamžitě změnilo. Jakmile začala vláda přijímat protiepidemická opatření, včetně zvláštního režimu ve školách a nových hygienických požadavků na žáky, začal počet dětí, oficiálně převedených ze školní na domácí výuku, raketově stoupat.

Ze statistiky ministerstva školství vyplývá, že zatímco v posledním, „předcovidovém“ roce 2019 se učilo doma oficiálně 3874 žáků a žákyň základního vzdělávání, loni v září už to bylo 5812 chlapců a dívek ve věku od šesti do patnácti let. To znamená více než padesátiprocentní nárůst, v předchozích letech zcela neobvyklý.

Rostoucí počet dětí na „domácí výuce“ ale automaticky neznamená, že úměrně tomu stoupl i počet rodičů, kteří opustili zaměstnání nebo si jinak vytvořili podmínky pro to, aby mohli učit své děti i přes den. Zkušenosti z Česka i ze zahraničí totiž jednoznačně hovoří o tom, že nárůst objemu „domácí výuky“ kopíruje i nárůst počtu takzvaných mimosystémových, tedy nelegálních škol. Místo toho, aby se rodiče svým dětem věnovali sami, zakládají s podobně smýšlejícími rodiči v různých bytech či nebytových prostorách školní třídy, v nichž se jejich děti učí společně pod vedením najatého člověka, například penzionovaného učitele. Rozdíl je kromě jiného v tom, že v takové třídě neplatí „proticovidová pravidla“ jako v běžné škole.

„Ano, víme o tom, že v některých případech dávají rodiče děti na domácí výuce i do společných vyučovacích skupin,“ řekl už dříve INFO.CZ náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Česko tak zřejmě kopíruje trend, známý zejména z Rakouska, Německa a ze Švýcarska, spočívající právě v zakládání takzvaných ilegálních škol pro děti, jejichž rodiče nesouhlasí s protiepidemickými pravidly v oficiálních školách.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč podle některých odborníků představují domácí školy „skrytou hrozbu“?
  • Na základě čeho je zavírají v Rakousku?
  • A proč to nejde v Česku?
sinfin.digital