Česká televize chystá změny, zruší si některé ředitele

Česká televize od 1. ledna změní organizační strukturu. Bude mít osm hlavních divizních ředitelů a dva ředitele studií v přímé podřízenosti generálnímu řediteli. Zruší se naopak pozice výkonné ředitelky lidských zdrojů Barbory Smutné a výkonného ředitele právního úseku Tomáše Gawrona. Na jednání rady ČT to dnes uvedl generální ředitel Petr Dvořák.

Změny jsou podle Dvořáka motivovány především snahou o zjednodušení řídicích a rozhodovacích struktur a navazují na jeho kandidátský projekt pro nové funkční období. Změny chce rovněž na základě platné kolektivní smlouvy konzultovat s odborovou organizací.

Brabcovo budovatelské nadšení: Babišova vláda bude pracovat i o víkendu a všude bude jezdit autobusem

Bude zřízena nová divize Korporátní vztahy a komunikace, do které bude včleněna většina útvarů, které byly dosud přímo řízeny generálním ředitelem. Jde o úseky Interního auditu, Komunikace a vnějších vztahů, Kanceláře GŘ, Právního útvaru, dále Obchodního úseku, úseku Bezpečnosti a vnitřních služeb, Výzkumu a analýz. Ředitelem této divize bude současný výkonný ředitel Vít Kolář.

V divizi Technika a provoz vznikne úsek Technika s dosud podřízenými útvary. Novým výkonný ředitelem podřízeným řediteli divize Technika a provoz Milanu Cimirotovi bude Michal Kratochvíl, současný hlavní technolog ČT.

Kdo pije s krokodýly? Aneb Za co všechno můžete jít sedět pod bičem egyptské cenzury

Zanikne úsek Řízení lidských zdrojů, jehož podřízené útvary budou zařazeny do divize Finance. Do Divize Zpravodajství bude přesunut program ČT Sport s útvary vedenými ředitelem Jiřím Ponikelským.

SDÍLET
sinfin.digital