Darwin se už nenosí. Izraelské školy o něm neučí a muzea zakrývají dinosaury

Izraelské ministerstvo nabádá pedagogy, aby při výuce biologie pokud možno vůbec nezmiňovali evoluční teorii Charlese Darwina. Vyplývá to ze zprávy, na které se podílela izraelská televize Yisra'el Eser (Channel 10). V jejím vysílání toto zjištění potvrdili specializovaní učitelé, kteří konstatovali, že žáci základních škol se o této teorii nemusí dozvědět vůbec.

V osnovách izraelských základních škol totiž není jediná zmínka o evoluční teorii. Středoškoláci se o ní povinně dozví jen v rámci diskuse, při které Darwinovo učení soutěží s jinými výklady. Pedagogové nedostávají k teorii evoluce žádné výukové materiály ani školení. Naopak, ministerstvo vedené silně pravicovým a nábožensky orientovaným ministrem Naftali Benetem učitelům radí, aby se soustředili na jiná, byť podobná témata – žákům mají vyprávět třeba o přizpůsobování živých organismů okolnímu prostředí.

Poslední cesta Arethy Franklinové. Na pohřeb královny soulu dorazil i exprezident Clinton

Ještě před čtyřmi roky se přitom izraelské střední školy na Darwinovu teorii ptaly i při závěrečné zkoušce. Komentátoři se shodují, že evoluce je pro izraelskou náboženskou pravici citlivé téma a ze škol mizí úměrně posilování jejího politického vlivu. Židovští fundamentalisté se podobně jako jejich křesťanští, či muslimští souputníci opírají o doslovný výklad posvátných textů, podle kterého všechny zvířecí i rostlinné druhy do našeho světa umístil Stvořitel.

Izraelští vědci před nynějším trendem v izraelském školství varují. „Darwinova teorie je jedním z fundamentů vědeckého poznání. Pokud jí ze vzdělávacích ústavů odstraníme, ztížíme našim dětem přístup k bádání obecně,“ uvedla pro server Times of Israel Liat Ben Davidová z Weizmannova institutu věd.

Indii ovládají sekty. Mocní guruové těží ze zástupů oddaných „oveček“, odpouští jim i nechutné praktiky

Souboj o Darwinovo učení odráží napětí mezi (ultra)ortodoxními věřícími a sekulárními obyvateli židovského státu. Izrael letos pobavila – popřípadě rozhořčila – zpráva o tom, že jedno z muzeí před příchodem židovských věřících zakrývalo exponáty dokazující evoluční vývoj. Za plentu tak dočasně musel i dinosaurus. Jakmile skupina s charakteristickými klobouky expozici opustila, prehistorická zvířata se opět mohla svobodně nadechnout.

Podle dva roky starého výzkumu Pew Research Center přijímá evoluční teorií za svou 53 procent obyvatel židovského státu. Akceptují jí také téměř tři čtvrtiny (72 procent) vysokoškolsky vzdělaných Izraelců. Mezi ultraortodoxními věřícími s ní pak – nikoli překvapivě – souhlasila jen tři procenta dotázaných. Co se rusky hovořících občanů týče, v této skupině mají stoupenci Darwinovy teorie čtyřpětinovou většinu: zde je zřejmý vliv ateistického sovětského školství.

SDÍLET
sinfin.digital