Konec protestů. Polští konzervativci omezili právo demonstrovat

Parlament ovládaný konzervativní stranou Právo a spravedlnost chce udělat přítrž kritice vlády. Demonmstrace odpůrců kabinetu (stejně jako všechny ostatní) mají nová přísnější pravidla. Upřednostněné budou úřady a církev, konstatují média. Právní norma zavádí nový pojem „periodická shromáždění“. Podle kritiků změny omezují základní lidská práva.

Zvýhodnění pro úřady a církev

Akce organizované úřady a církví budou dle nové právní normy zvýhodněny. Tento legislativní krok vyvolal vlnu kritiky. Úpravu zákona odsoudila opozice a ochránci lidských práv a znepokojení nad ní vyjádřil i komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muižnieks. „Tyto změny povedou ke zbytečnému a nepřiměřenému omezení práva velké části obyvatelstva užívat svého práva svobodného shromažďování, což bude v rozporu s článkem 11 Evropské úmluvy o lidských právech,“ prohlásil podle agentury AFP.

„Američané se můžou od Poláků učit.“ S Pawlem Zerkou o vládě konzervativců a Donaldu Trumpovi

Obnova manifestací

„Periodická shromáždění“ nebo manifestace budou mít přednost před politickými a občanskými iniciativami. Budou – li konané na stejném místě a ve stejný den nejméně čtyři roky po sobě. Tři roky, pokud jsou organizovány v den státního svátku.

Kritika ombudsmana

Polský ombudsman Adam Bodnar před schválením uvedených změn zákona varoval už v úterý. Podle něj budou v rozporu s ústavou i s normami mezinárodního práva, které upravují svobodu shromažďování.

SDÍLET
sinfin.digital