Konec protestů. Polští konzervativci omezili právo demonstrovat

ČTK

Parlament ovládaný konzervativní stranou Právo a spravedlnost chce udělat přítrž kritice vlády. Demonmstrace odpůrců kabinetu (stejně jako všechny ostatní) mají nová přísnější pravidla. Upřednostněné budou úřady a církev, konstatují média. Právní norma zavádí nový pojem „periodická shromáždění“. Podle kritiků změny omezují základní lidská práva.

Zvýhodnění pro úřady a církev

Akce organizované úřady a církví budou dle nové právní normy zvýhodněny. Tento legislativní krok vyvolal vlnu kritiky. Úpravu zákona odsoudila opozice a ochránci lidských práv a znepokojení nad ní vyjádřil i komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muižnieks. „Tyto změny povedou ke zbytečnému a nepřiměřenému omezení práva velké části obyvatelstva užívat svého práva svobodného shromažďování, což bude v rozporu s článkem 11 Evropské úmluvy o lidských právech,“ prohlásil podle agentury AFP.

sinfin.digital