Proč o změnu pohlaví žádají na západě více muži a na východě ženy? Uspokojivě na to nedokáží odpovědět ani sexuologové

Zatímco v západoevropských zemích žádá o změnu pohlaví výrazně více mužů než žen, na východě, včetně Česka, je to přesně naopak. Podíl transsexuálů ve společnosti by přitom měl být zhruba stejný. S přesným vysvětlením tohoto fenoménu si odborníci zatím úplně nevědí rady, jedna věc je ale jistá. Při žádostech o změnu pohlaví hrají zřejmě kromě biologických důvodů svou roli i důvody sociologické.

Hned na začátku je třeba zdůraznit, že nikdo ze sexuologů nezpochybňuje nutkavou, biologicky danou potřebu mnoha lidí změnit svou pohlavní identitu. A stejně tak nekritizuje účinnou pomoc, kterou je dnešní společnost schopná takovým lidem s poruchou pohlavní identity nabídnout. Druhá věc jsou ale změny zákonů, vedoucí v Evropě i na celém světě ke stále širšímu otevírání možností například pro ty jedince, kteří chtějí změnit pohlaví i bez operačního zákroku. A to vyvolává řadu dalších nedořešených otázek například v oblasti rodinného práva a adopce dětí.

K věcnější diskusi na toto téma by mohlo přispět i zjištění, které rozhodně není nové, ale teprve nyní se o něm (alespoň z laického pohledu) začíná mezi sexuology více mluvit. Hned několik odborných studií potvrzuje zajímavý fenomén jakési „geografické čáry“, která rozděluje Evropu na část s převážně mužskými žadateli o změnu pohlaví a část s převažujícími ženskými žadatelkami.

A tato čára prakticky kopíruje dřívější hranice mezi komunistickým východem a socialistickým západem. Zatímco v socialistických zemích před pádem totality výrazně (až několikanásobně) převažovaly ženské žadatelky o změnu pohlaví nad mužskými žadateli, v západních zemích v poměru 3:1 naopak převažovali žadatelé-muži.

„Vyplývá to ze studií, publikovaných například v Archives of Sexual Behavior (akademický časopis v sexuologii, pozn.red),“ řekl INFO.CZ Ivo Procházka, známý český sexuolog a zástupce přednosty Sexuologického ústavu VFN a 1. LF UK.

Po změně režimu se tento rozdíl (alespoň v případě Česka) zmírnil, ovšem stále v určité podobě přetrvává. Zatímco v západních zemích připadají tři mužští žadatelé o změnu pohlaví na jednu ženu, v České republice je poměr stále opačný.

sinfin.digital