Senátní a komunální volby 2018: Jak a kdy volit senátory a zastupitele

Češi si na podzim zvolí nejen nové obecní zastupitele, ale i nové senátory. Komunální volby a volby do třetiny Senátu proběhnout 5. a 6. října 2018, druhé kolo senátních voleb se bude konat o týden později.

Termín voleb 2018

Jak doplňovací volby do Senátu tak volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 5. a 6. října 2018. Případné druhé kolo senátních voleb pak proběhne o týden později, tedy 12. a 13. října. Volební místnosti se tradičně otevřou v pátek ve 14 hodin, volit se bude až do 22. hodiny večerní. V sobotu budou moci občané volit od 8. ranní do 14. hodiny odpolední.

Jak se volí

Volby do Senátu 2018: Kandidovat chtějí aktivisté, současní senátoři i prezidentští kandidáti

Pokud jeden z kandidátu do Senátu získá v prvním kole více než 50 % hlasů, volby automaticky vyhrává a stává se senátorem. V opačném případě se koná druhé kolo voleb, do toho postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole získali největší počet hlasů.

Senátní volby 2018 - detailní informace >>>

Volby do Senátu 2018
Komunální volby 2018

Ve volební místnosti se každý volič musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. V případě, že voličem je občan jiného členského státu Evropské unie, musí doložit povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu. Poté si od volební komise převezme úřední obálku, pokud se v daném obvodu konají senátní i komunální volby, dostane volič obálky dvě a vloží do nich hlasovací lístky.

Komunální volby 2018 - detailní informace >>>

Komunální volby 2018 - jak upravit volební lístek

Voličský průkaz

Pokud se volič v termínu senátních voleb nenachází v místě svého trvalého bydliště, může využít voličský průkaz, který mu umožní volit i jinde. Na rozdíl od parlamentních a prezidentských voleb se ale nedá volit v zahraničí, zájemci musí přijet do České republiky a hlasovat pouze v obvodech, kde senátní volby probíhají.

Volby do Senátu: Jak obejít záludnost dvoukolové volby? Nepřipustit druhé kolo

V komunálních volbách nelze na voličský průkaz a mimo místo svého trvalého bydliště hlasovat vůbec. Ti, kteří pobývají v zahraničí, jsou v nemocnici nebo v nápravném zařízení, bohužel volit nemohou. Ve výjimečných případech mohou například dlouhodobě nemocní pořádat obec o možnost hlasování mimo volební místnost. Komise s mobilní volební urnou pak hlasování umožní, stále musí ale setrvat v katastru dané obce.

Jan Palach: Upálení, čtyři poslední dopisy a dva hroby. Podrobnosti o statečném činu, od kterého uplynulo 50 let, čtěte zde>>>

SDÍLET
sinfin.digital