Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Čeští exportéři se uchytili na nových trzích, vývoz do Ruska podpořený exportní bankou klesl

Čeští exportéři se uchytili na nových trzích, vývoz do Ruska podpořený exportní bankou klesl

Malým a středním českým vývozcům se v poslední době více daří nalézat nové exportní trhy. Naznačují to údaje České exportní banky (ČEB). Ještě v roce 2013 mířilo téměř 40 procent vývozu podpořeného bankou do Ruska. V posledních třech letech se pořadí zemí na žebříčku změnilo. Po prvním Slovensku následují Indonésie, Ázerbájdžán, USA, Irák nebo například Brazílie a Kuba.

„Právě tato teritoria nahradila Ruskou federaci, v níž i vlivem mezinárodních sankcí objem nově podpořeného exportu klesl. V roce 2017 se Rusko podílelo na objemu financovaného exportu jedním procentem,“ uvedl ředitel ČEB Karel Bureš. Po více než dvou letech se tak podle něj projevil úspěch etablování exportérů na nových trzích.

Nejvýznamnější roli v teritoriálním rozložení podpory exportu hrála Asie (69 procent) a Latinská Amerika (16 procent). Tato teritoria tak nahrazují dříve dominantní Rusko.

Loni banka, která se nyní soustředí na malé a střední firmy, poprvé financovala export do Bahrajnu, Kataru, Peru, Kyrgyzstánu, Litvy či Arménie. Například na Ostrov Man banka podpořila vývoz leteckých motorů. Nejvyšší nárůst zaznamenali čeští zemědělští exportéři.

Podle Svazu průmyslu a dopravy je v zemích Latinské Ameriky, Asie včetně zemí SNS, ale i severní Afriky velká tradice českého průmyslu, a právě pro průmysl nebo sektor dopravy se zde nabízí obchodní příležitosti. „Vloni jsme zorganizovali dvě mise na Kubu, kam s námi jelo přes 60 exportérů. Celkem sedmi misí do asijských zemí se zúčastnilo přes 170 podnikatelů. Proto by ČR měla v podnikatelských misích v budoucnu pokračovat a především na tyto státy se zaměřit,“ uvedl prezident svazu Jaroslav Hanák.

Podle loňského průzkumu Asociace malých a středních podniků počet českých firem, které vyvážejí i mimo EU, roste. Zejména se zaměřují na země ze Společenství nezávislých států a na Blízký východ. Polovina tuzemských exportérů přitom vyváží do šesti a více států, 15 procent pak do 21 zemí. Podíl firem exportujících do alespoň 11 zemí stoupl meziročně o sedm procent.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1