Elektronické stravenky? Svaz průmyslu vyzývá zaměstnavatele k obezřetnosti | info.cz

Články odjinud

Elektronické stravenky? Svaz průmyslu vyzývá zaměstnavatele k obezřetnosti

Zdánlivě nenápadné stanovisko s výrazným dopadem se objevilo na webu Svazu průmyslu a dopravy. Odborníci ze Svazu varují zaměstnavatele, aby dbali pozornosti, zda má jejich poskytovatel firemních benefitů uzavřené platné smlouvy s jednotlivými provozovnami, například s restauracemi. 


V případě kontroly ze strany finanční správy totiž zaměstnavatelé musí prokazovat, zda jejich zaměstnanci utratili daňově zvýhodněné benefity v souladu se zákonem.

Někteří poskytovatelé benefitů však nemají uzavřené smlouvy s restauracemi a obchody, a tudíž nemají ošetřeno, jaké zboží a služby může provozovna za stravenky vydat. Dochází pak k tomu, že zaměstnanec může peníze určené na obědy utratit za plnění, které není v souladu se zákonem. A pak mohou nastat vážné problémy.

„Pokud by zaměstnavatel nebyl schopen prokázat jaká plnění byla zaměstnanci využita, měl by to zaměstnancům dodanit jako součást mzdy a pokud tak neučiní, pak ponese plnou odpovědnost za nedoplatek daní a sociálního a zdravotního zabezpečení včetně příslušenství daně,“ uvádí pro Zdroj.cz Jiří Nekovář, předseda expertního týmu pro daně a pojištění na Svazu průmyslu a dopravy. 

Svaz průmyslu v této souvislosti vyzývá podnikatele k obezřetnosti. „Někteří provozovatelé těchto elektronických karet nezajišťují soulad se zákonem o daních z příjmů. To znamená, že jejich elektronické karty mohou být využívány i na nákupy zboží a služeb, které nejsou v režimu daňově osvobozených zaměstnaneckých benefitů dle tohoto zákona,“ uvádí Svaz průmyslu, který potvrzuje, že i když platí omezení převážně na nákupy v restauracích, tak si za elektronické stravenky lze často koupit cokoliv – třeba alkohol nebo cigarety. 

Přímo uzavřené smlouvy garantují jistotu
Redaktor Zdroj.cz byl při získávání podkladů svědkem platby stravenkovou kartou od poskytovatele Benefit plus, kdy bylo v restauraci placeno za alkohol. Obsluha přitom alkohol bez problému vydala, přestože správně by nemělo být možné stravenkovou kartou nebo papírovou stravenkou za alkohol zaplatit. Je tak možné, že již dnes má řada zaměstnavatelů na krku potenciální problém, který může vyústit v nepříjemnou pokutu ze strany státní správy. Svaz průmyslu a dopravy proto doporučuje, aby se zaměstnavatel vždy ujistil, že jeho provozovatel papírových poukázek či elektronických karet zajišťuje využívání těchto výhod pro zaměstnance v souladu se zákonem o daních z příjmů. V praxi to znamená, že takový provozovatel má přímo uzavřeny platné smlouvy s každou provozovnou a tyto smlouvy jasně vymezují typy zboží a služeb, které je možné kartami hradit tak, aby vše bylo v souladu s daňovým osvobozením. Toto doporučení redakci Zdroj.cz potvrdili jak odborníci na problematiku daní, tak i Jitka Fučíková, ředitelka odboru daní z příjmů Generálního finančního ředitelství.

Důkazní břemeno na straně zaměstnavatele

Generální finanční ředitelství také pro redakci Zdroj.cz potvrdilo, že důkazní břemeno není na straně zaměstnance, nýbrž na straně zaměstnavatele. „Tudíž i způsob, jakým bude v případě kontroly splnění těchto podmínek prokazovat je zcela na zaměstnavateli. Neunese-li důkazní břemeno, budou mu tyto příjmy jako příjmy ze závislé činnosti dodaněny, a to včetně pojistných,“ uvádí pro Zdroj.cz Jitka Fučíková, ředitelka odboru dani z příjmů na Generálním finančním ředitelství a zároveň potvrzuje, že by pak zaměstnavatel čelil finančnímu postihu.
V zákoně o dani z příjmů je totiž přesně uvedeno, za co může zaměstnanec stravenky utratit, aby byly pro zaměstnavatele daňově uznatelné. „Účelem stravenek je umožnit zaměstnancům pravidelné stravování na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů,“ uvádí Nekovář, s tím, že další osvobození jsou uvedena v zákoně.

Spoléhat na restaurace nelze 

Zaměstnavatelovi nepomůže ani to, když si bude stěžovat na restauraci či obchod, kde došlo k nakoupení zboží či služeb, které není daňově uznatelné. „To, že jsou poukázky na tato plnění podle zákona opravdu používané, a proto může být využito osvobození od daně z příjmů, plně odpovídá zaměstnavatel,“ uvádí Nekovář s tím, že by se zaměstnavatel měl jednoznačně ujistit, že vydavatel elektronických stravenek má smluvně zajištěno, že lze za elektronické stravenky pořídit jen taková nepeněžní plnění, která umožňuje zákon a zároveň má s jednotlivými provozy uzavřenou smlouvu. 

Pokud nemá poskytovatel benefitů uzavřené smlouvy s provozovnami, v praxi to pro zaměstnavatele znamená, že by od svých zaměstnanců musel vybírat a kontrolovat všechny účtenky. Zboží zakoupené mimo rámec zákona by pak musel dodaňovat, aby se v případě kontroly vyhnul vysoké pokutě. 
Zaměstnavatel by měl být také obezřetný i kvůli tomu, že pokud restaurace nemá s provozovatelem stravenkové karty uzavřenou smlouvu, tak ji nemůže nijak odlišit od běžných platebních karet „Pokud nemám uzavřenou speciální smlouvu, z pohledu majitele restaurace není v mých možnostech ověřovat, zdali zákazník platí běžnou platební kartou nebo elektronickou stravenkou, která se tváří jako běžná platební karta,“ řekl Zdroj.cz Lukáš Nejezchleb, jednatel společnosti EXPRESS GRILL, která provozuje bistro v rámci pražského BB Centra. „Jedná se o standardní bezhotovostní platbu zákazníka, která se nám ukáže na výpise transakci platebního terminálu,“ dodává.


 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud