Titul MBA vnímají firmy pozitivně, říká lektor a manažer Pavel Marinič | info.cz

Články odjinud

Titul MBA vnímají firmy pozitivně, říká lektor a manažer Pavel Marinič

Titul MBA vnímají firmy pozitivně, říká lektor a manažer Pavel Marinič
 
Prezentace klienta - 11. března 2019 • 00:00

Nároky na potenciální zaměstnance se zvyšují, bez ohledu na aktuálně nízkou míru nezaměstnanosti v české ekonomice. „Pouze vysokoškolský titul už nezaručuje úspěch a specialisté ucházející se o nejvyšší pozice se musí odlišit a umět nabídnout něco navíc,“ říká v rozhovoru o profesním vzdělávání Ing. Pavel Marinič, Ph.D. MBA, zkušený lektor, manažer a člen správní rady European Business School.

Čeští zaměstnavatelé, velcí i malí, si stěžují, že nemají dostatek zaměstnanců. Nároky na ty nejvyšší pozice se přesto neustále zvyšují. Jak se mění požadavky firem?

Aktuální nízká nezaměstnanost neznamená, že úspěšné firmy nehledají ty neúspěšnější kandidáty. Společnosti jsou pod konkurenčním tlakem, bez ohledu na to, kolik je momentální absorpční schopnost trhu práce. A dlouhodobou konkurenceschopnost si udrží jen ti nejlepší, takže na manažerské pozice jsou vybírání jen uchazeči, kteří mají co nabídnout, i když obsazování pozic může trvat delší dobu. Rapidně rostou požadavky firem na praktické znalosti a pokročilé měkké dovednosti. Firmy u kandidátů na manažerské pozice zjišťují hlavně to, zda umí komunikovat a řešit problémy. Digitalizace a postupující technologická revoluce zároveň zásadně proměňuje byznys firem. Firmy potřebují zaměstnance s jinými dovednostmi, než dosud. Pro zaměstnance to znamená další nároky na vzdělávání. Klasický vysokoškolský titul přestává stačit – je důležitý, ale ti ambiciózní se musí věnovat i profesnímu vzdělávání. To znamená, roste význam a smysl vzdělávacích programů MBA, DBA, BBA, LL.M. a dalších.

Profesní vzdělávání je vítanou nadstavbou akademických titulů.Profesní vzdělávání je vítanou nadstavbou akademických titulů.autor: European Business School

Proč jsou měkké dovednosti v dnešní době tak důležité a jak k jejich posílení může pomoci profesní vzdělávání?

Organizace jsou více ploché, neklade se takový důraz na hierarchii, roste význam projektového vedení a leadershipu. Nabývají na významu dovednosti jako spolupráce, účinná komunikace a řešení složitých problémů, do kterých je zapojeno stále více týmů a lidí. Současný vzdělávací systém zaměřený často jen na teorii a „vědu pro vědu“ na nový stav nedokáže úplně připravit. Roste význam kvalitního aplikovaného businessu a poptávka po lektorech i zaměstnancích, kteří mají jak kvalitní teoretickou výbavu, tak jsou hlavně vybaveni dostatkem praktických poznatků a zkušeností. A v tom mohou pomoci právě profesní vzdělávací programy typu MBA.

Kdo studium manažerských programů platí? Firmy nebo uchazeči sami?

Je to tak půl na půl. U mnoha korporací se studium MBA stává součástí kariérních plánů a firmy mají motivaci jej zájemcům platit nebo pro ně dokonce iniciativně vhodné programy vyhledávat. Je to totiž výhodnější a zajímavější, než úhrada nejrůznějších kratších vzdělávacích kurzů, které manažerům nestačí. Nároky na vyšší manažerské pozice jsou specifické, a uspokojit je nelze jen kratšími, nárazovými aktivitami. Individuální uchazeči většinou přesně vědí, do čeho jdou. Návratnost investice do tohoto typu vzdělávání je maximálně dvouletá, cena investovaná do studia se tedy poměrně rychle vrací.

Na co klade důraz European Business School v nabídce a realizaci vzdělávacích programů?

Určitě hlavně na výběr a kvalitu lektorů. Klademe důraz na to, aby lektoři byli jednou nohou v businessu, aby za sebou měli reálné zkušenosti z firem, protože teprve tak jsou schopni rozumět potřebám našich studentů. Je to velmi důležité, protože interakce mezi studenty a lektory jsou nenahraditelným prvkem výuky v jakékoliv formě studia profesních programů.

Jak se změnila struktura uchazečů o studium i nabídka poskytovaných programů?

Struktura zájemců se výrazně proměnila. Studium MBA již dávno není doménou jen střední generace, kdy typickým studentem MBA v ČR byl vysokoškolák ve věku 30 až 45 let. Nyní více studují mladí uchazeči, kteří po vysoké škole chtějí postoupit na vyšší pozici, ale uvědomují si deficit praktických znalostí. Studují i manažeři nebo specialisté nad 50 let, kteří sice mají dost zkušeností, ale vzdělání jim zastaralo a chybí jim schopnost nového pohledu na řešení problémů. Co se týče programů, přibylo oborových specializací. Studium už se nezaměřuje jen na obecné manažerské programy nebo programy zaměřené na oblast finančního managementu. Roste zájem například o MBA Real Estate, MBA Management zdravotnictví nebo MBA Management obchodu. Žádaný je i MBA Leadership nebo MBA Psychologie managementu.

O manažerské vzdělávací programy mají zájem lidé všech věkových kategorií.O manažerské vzdělávací programy mají zájem lidé všech věkových kategorií.autor: European Business School

Jak se mění uvažování lidí, kteří dlouhá léta vyhledávali a spoléhali na jistotu práce?

V případné budoucí krize na tom budou lépe ti, kteří nabídnou něco navíc. Krize vždy přeje připravenějším, platí to určitě i v případě trhu práce a vzdělávání. Pak je zde role zmiňovaných měkkých dovedností. Těm se na tradičních školách pořád nevěnuje tolik pozornosti, přitom dnes představují alfu a omegu konkurzů na prestižnější pracovní pozice. Firmy posuzují, jak manažeři umí řešit problémy, komunikovat a spolupracovat. Zájemci si stále více uvědomují, že na sobě musí pracovat průběžně, že nevystačí s tím, co jim v minulosti dala například vysoká škola.

A co preference a požadavky nastupující generace?

Mladí si uvědomují, že budou muset pracovat déle, než jejich rodiče. Nespoléhají se na jedinou profesní cestu ani vysokou školu, kterou dokončili. Vědí, že vzdělávání bude celoživotní proces a samozřejmost. Ale vyžadují samozřejmě mnohem flexibilnější přístup a cení si svého času, kterého chtějí mít dostatek i na svoje zájmy, cestování a podobně. Volí tak často online studium MBA metodou „by publishing“. Ve srovnání s předchozí generací si i pečlivěji vybírají, zjišťují maximum podrobností, zda se jim investovaný čas zhodnotí. My si nemůžeme stěžovat, pro instituce v našem odvětví je to dobře, protože díky nárokům uchazečů se dále zlepšujeme a posouváme kvalitu studia dopředu.

Studijní úsilí je oceněno nejen titulem, ale i slavnostní promocí.Studijní úsilí je oceněno nejen titulem, ale i slavnostní promocí.autor: European Business School

Jaká je podle vás budoucnost manažerského studium MBA?

Jak jsem již naznačil, manažerské studium doplňuje předchozí vzdělání, kdy klasické školy dokáží připravit teoretiky, ale často nedokáží vybavit je poznatky z manažerské praxe. Manažerské studium absolventům i zkušenějším specialistům umožní další rozvoj, odborný růst i naplnění vlastních ambicí. Zkrátka, aby se ve své budoucí manažerské roli cítili kompetentnější a zároveň sebejistější. Díky studiu MBA se lidé mohou stát úspěšnými lídry. Digitalizace a robotizace poptávku po studiu nesníží, protože technologie nemají empatii a soft skills – ty budou v procesu probíhající technologické revoluce i nadále potřeba, lépe řečeno hodnota těchto kompetencí ještě více poroste.

Mluvil jste o rostoucích požadavcích na flexibilitu. Jak dlouho studium MBA dnes vlastně trvá a jak se na něj zájemci přihlašují?

Přihlášky ke studiu se dnes podávají téměř výhradně online. Studium běžně trvá 12 až 14 měsíců, během kterých student může navštěvovat tematická setkání a v rámci jednotlivých modulů zpracovává seminární práce. Studium je velmi flexibilní a lze jej skloubit s pracovním výkonem a vlastní kariérou, které by se vlastně mělo přizpůsobit. Studijní cykly European Business School zahajuje v dubnu a říjnu, přihlásit se ke studiu lze kdykoliv v průběhu roku.

Další informace najdete na www.ebschool.cz.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud