Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

3x krátce: Školní obědy pro sociálně slabé, soud se zastal rodičů ve sporu o očkování, v Iráku hoří ropná pole

3x krátce: Školní obědy pro sociálně slabé, soud se zastal rodičů ve sporu o očkování, v Iráku hoří ropná pole

Ministerstvo školství více podpoří děti ze sociálně slabých rodin, dotace se bude týkat školních obědů. Nejvyšší správní soud dal ve sporu o povinné očkování za pravdu rodině. Radikálové z Islámského státu ve snaze zpomalit postup koalice zapálili desítky ropných polí na severu Iráku.

30 milionů na stravování

Stejně jako na jaře podpoří i nyní ministerstvo školství částkou 30 milionů korun děti ze sociálně slabých rodin. Obnos, který bude rozdělený mezi neziskové organizace, je určený na pokrytí nákladů na stravování ve školních jídelnách. „Dětem v takzvané šedé zóně chudoby musíme pomoci. Školy pro ně – stejně jako pro ostatní děti – musí být bezpečným místem s férovou příležitostí být úspěšné ve škole i v životě,“ vyjádřila se k rozhodnutí šéfka resortu Kateřina Valachová.

Pokud patříte do rizikové skupiny, pak se určitě nechte očkovat.Pokud patříte do rizikové skupiny, pak se určitě nechte očkovat.autor: Shutterstock.com

Nejvyšší správní soud neudělil pokutu za neočkování

Ve sporu rodičů, kteří nenechali očkovat své dítě povinnou hexavakcínou, a ministerstva zdravotnictví, které požadovalo od každého z nich pokutu ve výši čtyři tisíce korun, rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS) ve prospěch rodiny. Vakcínu lze na základě názoru Ústavního soudu (ÚS) odepřít nejen kvůli náboženským pohnutkám, ale také kvůli svědomí. NSS k tomuto názoru v rozsudku přihlédl, masovosti podobných stížností se neobává. „Jakkoli NSS připouští, že příklad žalobců může být inspirací a povzbuzením pro další rodiče, kteří by mohli odepřít splnění povinnosti podrobit své děti očkování, je zřejmé, že při respektování přísných podmínek stanovených ÚS by tyto případy neměly nabýt masového charakteru, respektive neměly by mít za následek snížení úrovně „proočkovanosti“ pod kritickou úroveň,“ stojí v rozhodnutí.

Aktuální situace v IrákuAktuální situace v Irákuautor: EPA/Reuters

Radikálové zapálili vrty na severu Iráku

Teroristé z organizace Islámský stát ve snaze zpomalit postup koalice jejich směrem zapálili desítky ropných polí na severu Iráku. Místní policie a hasiči s plameny bojují, situaci ale znesnadňují obavy, že radikálové okolí vrtů zaminovali. Každé místo tak musí být nejprve prozkoumáno speciálními jednotkami, až potom je možné proti ohni zasahovat.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1