Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Český odpad ohrožuje německý Hamburk

Český odpad ohrožuje německý Hamburk

Nedbalost dělníků, kteří zkraje roku 2015 opravovali starý železniční most v Ústí nad Labem, může vyústit v ekologickou katastrofu. Pracovníci tehdy seškrábali starý nátěr obsahující polychlorované bifenyly přímo do řeky. Pokud se jedy nepodaří zachytit, mohou zastavit provoz hamburského přístavu.

Při rekonstrukci ústeckého železničního mostu nedbali dělníci na životní prostředí. Zbytky starého nátěru obsahujícího přibližně sto kilogramů rakovinotvorných polychlorovaných bifenylů (PCB) tak skončily ve vodách Labe. V Německu v důsledku toho alarmujícím způsobem hodnoty těchto jedovatých chemikálií vzrostly a panují tam obavy z dalšího vývoje

Polychlorované bifenyly
Látky známé jako PCB nezpůsobují okamžitou otravu, ukládají se ale v tělech organismů. V minulosti se používaly jako aditiva v barvách a lacích nebo jako náplně do kondenzátorů a transformátorů pro svou stálost a tepelnou odolnost. Poté, co se v roce 2001 prokázaly jejich rakovinotvorné účinky, je jejich užívání celosvětově zakázané.

Starosta Hamburku v dopise adresovaném české vládě hovoří o bezprostředním nebezpečí a nabídl zemi finanční i materiální pomoc při odstraňování jedovatých látek, které se ještě neuvolnily do proudu řeky. Česká vláda přislíbila, že se nabídkou bude zabývat.

V rámci nejhoršího možného scénáře by mohlo rozšíření jedovatého PCB paralyzovat provoz v největším německém přístavu. Aby nedošlo k jejich šíření dál do vod světových moří, musel by Hamburk přestat přijímat lodě připlouvající z moře a mířící opačným směrem.

Hamburku hrozí kvůli jedům z Česka omezení nebo uzavření.Hamburku hrozí kvůli jedům z Česka omezení nebo uzavření.autor: ČTK/AP

V případě zasažení přístavu nepřipadá z technických důvodů v úvahu vybagrování škodlivého materiálu z říčního dna a jeho skladování na pevnině. Němci se obávají, že v případě, že se nepodaří situaci zlepšit, stojí před ekologickou katastrofou nedozírných rozměrů.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1