Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Kritika kvůli nezískání bankovní agentury, byla účelová, říká muž, který řídil kandidaturu

Kritika kvůli nezískání bankovní agentury, byla účelová, říká muž, který řídil kandidaturu

„Četl jsem to a myslím, že kritika nebyla oprávněná a byla víceméně účelová. Česká diplomacie pracovala velmi dobře,“ myslí si vládní zmocněnec Karel Dobeš, jehož tým měl za úkol získat do Prahy sídlo unijní agentury pro bankovnictví (EBA). To se nakonec nepovedlo a agentura se bude z Londýna, kde dosud sídlila, přesouvat do Paříže. Kde se stala chyba a proč není kritika, která se rozběhla zejména na sociálních sítích, oprávněná? I o tom byl rozhovor, který Karel Dobeš poskytl redakci INFO.CZ

Česká republika usilovala o sídlo Evropského úřadu pro bankovnictví (EBA), ale unijní agentura se nakonec po rozhodnutí členských států přesune z Londýna do Paříže. Čím si náš neúspěch vysvětlujete?

Myslím, že se zde ukázaly dvě zásadní věci. První byla změna priorit Francie a Německa v průběhu hlasování. Oba státy během propagace kandidatury rovnými silami akcentovaly zájem o EMU (Evropskou agenturu pro léčivé příspěvky, o jejímž novém sídle se rovněž rozhodovalo; pozn. red.) i EBU. Jak se však nakonec ukázalo, v prvním kole hlasování o EMA měly Francie a Německo jen každá 3 body – lze usuzovat, že nejspíše vlastní. 

Tím se zásadně změnily poměry pro hlasování o EBA. Ačkoliv jsme my a naši partneři dodrželi dohody o vzájemné podpoře, našich 21 bodů pro postup nestačilo. Po tomto hlasování si pár členských zemí uvědomilo, že s deklarovanou geografickou vyvážeností bude problém a Německo vypadlo v druhém kole hlasování. V třetím kole se hlasovalo mezi Dublinem a Paříží, nastala rovnost hlasů a losem vyhrála Paříž. 

Ptám se právě proto, že se zejména na sociálních sítích strhla diskuse o tom, že se jedná o selhání české diplomacie. Co na tuto kritiku říkáte?

Četl jsem to a myslím, že tato kritika nebyla oprávněná a byla víceméně účelová. Česká diplomacie pracovala velmi dobře. Měli jsme pravidelné schůzky na Úřadu vlády a výměna informací a celková koordinace byly bezproblémové. Diplomatické vyjednávání trvalo do poslední chvíle, s partnery jsme mluvili ještě těsně před tím, než začalo samotné hlasování. 

Kdo je Karel Dobeš?
Karel Dobeš je vládní zmocněnec pro spolupráci s evropskou agenturou pro družicovou navigaci GSA a od června 2017 také vládní zmocněnec pro kandidaturu ČR na umístění Evropského úřadu pro bankovnictví (EBA). Narodil se v Přerově, je ženatý a dvě děti. Studium sdělovací techniky na ČVUT přerušil kvůli odchodu do zahraničí, kde vystudoval obor počítačová technologie a informatika na Technické univerzitě v Mnichově. Působil i ve Spojených státech, Japonsku a Velké Británii.

Jakou roli v tom diplomacie skutečně sehrála a jakou roli měly jiné faktory? Jaké ponaučení si z toho česká diplomacie může vzít?

Sehrála důležitou roli jak v tom, že jsme dostávali pravidelné informace o situaci a postoji členských zemí, tak v tom, že jsme přes naše diplomatické zastoupení komunikovali s partnery a distribuovali podklady o naší kandidatuře. Naše diplomatická zastoupení rovněž hrála nezastupitelnou úlohu i na úrovni komunikace mezi premiéry. Tým Ministerstva zahraničních věcí, Stálého zastoupení v Bruselu a Úřadu vlády se aktivně podílel na vypracování naší strategie a během hlasování dynamicky reagoval na danou situaci. 

Mluvilo se také o tom, že velký vliv na rozhodnutí měl odpor úředníků pracujících v obou agenturách, kteří se nechtěli stěhovat do chudších států EU. Jak silný to byl argument?

Tento argument se používal již při naší kandidatuře na sídlo GSA (agentura pro evropský družicový navigační systém Galileo, která již sídlí v Praze; pozn. red.). Nakonec sem přišli všichni a tenkrát byl rozhodovací proces trochu jiný a Evropská komise měla velký vliv na výsledek. Tentokrát rozhodovaly členské země a nakonec los. Zajímalo by mne jen, jak by reagovali ti komentátoři, kdyby los rozhodl pro Dublin. Pokud vím, tam se osazenstvu EBA také moc nechtělo. 

Co je Evropský úřad pro bankovnictví?
Evropský úřad pro bankovnictví byl založen v roce 2011 v reakci na světovou finanční krizi. Působí jako regulátor bankovního sektoru v EU a jeho úkolem je mimo jiné formulovat a koordinovat bankovní pravidla.

Jak zpětně hodnotíte proceduru, kterou se vybírala nová místa pro agentury? A to i s tím, že nakonec o vítězích rozhodl los…

Členské země s tímto postupem nakonec souhlasily. Já si osobně myslím, že příhodnější mohlo být ponechat rozhodnout Evropské komisi na základě objektivních kritérií, včetně infrastruktury/kontinuity a geografické vyváženosti. Na druhou stranu, jednalo-li by se o rozhodnutí Komise, byl by výsledek podroben ještě většímu drobnohledu. Druhá možnost by byla rovnou vybrat losem z těch kandidátů, kteří splní základní objektivní kritéria. 

Agenturu EMA získalo Nizozemsko a EBA Francie. V obou případech se jedná o starší členy EU, do novějších zemí žádná agentura neputuje. Jak si to vysvětlujete? Navíc se obecně mělo za to, že aspoň jedna agentura v rámci regionální vyváženosti poputuje do východní Evropy…

Slovensko bojovalo a v prvním kole nepostoupilo. Italové byli nejsilnější a Nizozemsko se skutečně snažilo, i když měli v prvním kole stejný počet bodů jako Dánsko, které vypadlo v druhém kole. V třetím kole měla Itálie a Nizozemsko stejný počet hlasů a rozhodl los. Hlasování bylo tajné, důvody, proč se členské země rozhodly pro staré země, půjde jen velmi těžko zjistit. 

Myslíte si, že rozhodnutí, že o přesunutí těchto dvou agentur do západní Evropy může prohloubit propast mezi staršími a novějšími členy EU?

Vše se dá účelově využít. Faktem je, že procedura voleb byla schválena a Evropská komise formálně na volbu neměla žádný vliv. Kritérium geografické vyváženosti nebylo jediným kritériem, a když jde o věc, každý členský stát jedná pro svůj prospěch. Když jsme bojovali o GSA před 10 lety, staré země měly usnesení, že nové agentury mají jít do nových zemí, a přesto se skoro všechny o GSA ucházely.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1