Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Může Česko hodit zprávu OLAFu do koše? 6 důležitých otázek a odpovědí o kauze Čapí hnízdo

1080p720p360p

Co je OLAF, který šetřil podezření z podvodu při získání dotace na Babišovo Čapí hnízdo? Jsou jeho výsledky pro Českou republiku závazné, anebo je může hodit do koše? Podívejme se na tuto evropskou instituci v několika stručných otázkách a odpovědích.

 
 
 
 

Co je OLAF?

Evropský Úřad pro boj proti podvodům (OLAF je zkratka francouzského názvu l’Office de Lutte Anti-Fraude)) chrání finanční zájmy Evropské unie mimo jiné vyšetřováním podvodů či korupce týkající se unijního rozpočtu.

Jaké má OLAF pravomoci?

Nemá právo kohokoli obvinit podle trestních zákonů. Úředníci, policisté a právníci z OLAF jsou „jen“ znalci předpisů, kteří zjišťují, zda například žadatel o dotaci porušil nějaké směrnice, nebo zda je porušila národní komise, jež evropské peníze na projekt schvalovala. OLAF už ve stovkách případů doporučil jak nápravu, tak vrácení miliard do unijního rozpočtu.

Proč OLAF šetřil Babiše a jeho Čapí hnízdo?

Protože projekt byl spolufinancován z evropských peněz. Bezmála padesátimiliónová dotace šla z evropských fondů na podporu cestovního ruchu.

Co se děje s výslednou zprávou OLAF?

Je zaslána včetně zjištění a doporučení jak Evropské komisi, tak i národním orgánům, v případě této kauzy českému ministerstvu financí. To ji předalo zdejším institucím, které s vyšetřovanou dotací mají co do činění, a také Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Co když má OLAF podezření na trestný čin?

Má-li OLAF podezření na trestný čin a důkazy o porušení pravidel, zašle – jak už bylo řečeno — oznámení příslušným vnitrostátním orgánům. Neukazuje na viníky. Zda šlo o trestný čin, záleží na posouzení zdejších státních žalobců a policie. Ta už ve vlastním vyšetřování obvinila kvůli Čapímu hnízdu 11 lidí, mezi nimi i premiéra Babiše a předsedu poslaneckého klubu ANO Faltýnka.

Musí se Česko zprávou řídit?

Hypoteticky vzato, nemusí. OLAF ale monitoruje, jak jsou jeho doporučení v dotyčné zemi prováděna. I Česká republika má v trestním zákoníku paragraf o poškození finančních zájmů Evropské unie, jež lze potrestat až několikaletým vězením. Je na národních orgánech, zda o trestním stíhání rozhodnou. A protože zhruba jen polovina soudních doporučení předaných OLAF vnitrostátním orgánům jednotlivých členských států končí žalobou, v budoucnu by měl vzniknout Úřad evropského veřejného žalobce. Ten by podvody s evropskými penězi mohl stíhat.

Prezidentské volby 2018 se blíží. Komplexní zpravodajství můžete sledovat zde>>>

Více článků o Čapím hnízdu čtěte na webu Reflex.cz.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1