Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Nepřátelé očkování odpírají dětem životně důležitý vitamin. Případů přibývá i v Česku

Nepřátelé očkování odpírají dětem životně důležitý vitamin. Případů přibývá i v Česku

V zemích západního světa se stále víc rozmáhá fenomén, kdy rodiče odmítají očkovat své děti, a ani Česká republika není výjimkou. Navzdory varování lékařů se odpůrci očkování domnívají, že jejich dětem může vakcína namísto ochrany před vážnými nemocemi spíš uškodit. Někteří rodiče však zacházejí dokonce tak daleko, že brojí i proti podávání vitamínu K, který zabraňuje krvácení kojenců. Poslední takový případ zaznamenali lékaři v Austrálii, kde kvůli krvácení do mozku bojoval 5týdenní chlapeček o život. Podobné případy se však objevují například i ve Spojených státech a injekci vitamínu K se čím dál víc snaží vyhýbat i rodiče v Česku. 

„Neposkytnout novorozenci vitamín K je novým trendem, který může mít zničující následky pro děti i jejich rodiny,“ upozornil už před čtyřmi lety na stále častější problém ředitel Střediska pro kontrolu nemocí (CDC) Tom Frieden.

Reagoval tak na statistiky, podle kterých se od února do září roku 2013 v nemocnici v Nashvillu objevily čtyři případy krvácení u kojenců z důvodu nepodání injekce vitamínu K. Tři z kojenců měli krvácení do mozku, čtvrtý do zažívacího traktu. Navzdory velkému riziku všichni čtyři naštěstí přežili.

Debatu o hrozbách spojených s nepodáním vitamínu K v posledních týdnech rozhýbal případ 5týdenního chlapce z Austrálie, který skončil s krvácením do mozku v kritickém stavu. Na pokraj smrti se dostal poté, co mu rodiče odmítli podat vitamín K injekční formou. Jak pro INFO.CZ potvrdil předseda České neonatologické společnosti (ČNeoS) Jiří Dort, injekci vitamínu K se brání i někteří rodiče v Česku. vitamín se totiž může podávat jak injekční formou, tak formou kapek. Druhá z možností ale není tak účinná a spolehlivá jako první.

„Jsou rodiče, kteří si výslovně přejí nedávat injekci, a v takové situaci dáme alespoň kapky, i když víme, že nemusí účinkovat. Rodičům samozřejmě řekneme, že účinnek kapkové formy vitamínu K není spolehlivý a že tím u dítěte riskují až poškození jeho zdraví. Často se ale jedná o kategorii lidí, kteří uvedené racionální důvody nepřijmou,“ řekl redakci předseda ČNeoS.

Rodiče musí být správně informováni

vitamín K se v Česku podává všem kojencům jako prevence proti krvácivým nemocem, které se mohou objevit v prvních dnech po narození dítěte, existuje však i pozdní forma, která se může projevit u kojenců, jako byl právě pětitýdenní chlapeček z Austrálie. Zda se v Česku stal podobný případ, kdy rodiče odmítli injekci vitamínu K a u dítěte se následně objevilo krvácení, není jasné.

Jak redakci sdělil vedoucí oddělení komunikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Jiří Tráva, ústav začal sledovat podávání vitamínu K v rámci Národního registru novorozenců teprve v roce 2016 a data za tento rok zatím nejsou uzavřena. V roce 2015 však mělo při propuštění z nemocnice nebo do jiného zdravotnického oddělení krvácivou nemoc celkem 15 novorozenců.

„Že bychom měli u novorozence v posledních letech případ skutečně těžkého krvácení, to si nevzpomínám, lehčí případy se ale na našem oddělení vyskytují častěji. Kolegové na dětské klinice však případy těžkého nitrolebního krvácení kojenců mívají,“ potvrzuje Dort, podle kterého je klíčové vše kolem podání injekce s rodiči probrat. „Je to otázka komunikace. Těm rodičům je potřeba klidně vysvětlit, že to je v zájmu dítěte a měli by s tím souhlasit,“ dodává.

Právě to je ale podle výkonné ředitelky Unie porodních asistentek (UNIPA) Kateřiny Hájkové Klíčové častý kámen úrazu. Lékaři podle jejích slov rodiče často informují nedostatečně. „Já jsem se spíš setkala s tím, že byl vitamín K podán bez vědomí rodičů. Rodiče si pak zpětně na tento postup stěžovali,“ řekla pro INFO.CZ Hájková, podle které přístup lékařů k pacientům jako ke klientům v Česku zatím nefunguje.

„V českých porodnicích a nemocnicích celkově to bohužel často probíhá tak, že jsou ty úkony a přípravky podávány bez vědomí rodičů nebo bez informovaného souhlasu. Tohle vnímám jako problém, že rodiče často nemohou rozhodovat, jaké léky dostane jejich dítě,“ tvrdí ředitelka UNIPA.

K odporu rodičů přispívají farmaceutické společnosti

Rozhodnutí nepodat dítěti injekci vitamínu K je součástí širšího fenoménu vyhnout se očkování dítěte, který lékaři považují za velmi nebezpečný. Spíš než akutních nežádoucích reakcí, které by mohly přijít bezprostředně po očkování, se rodiče obvykle bojí rizik z dlouhodobého hlediska, tvrdí předseda ČNeoS. „Spíš je to obava z neznámého – co kdyby to dítěti někdy po dlouhé době mohlo začít vadit. To jsou úvahy, které se ale nezakládají na vědeckých důkazech. Někteří rodiče se toho obávají, překvapivě ale nemají strach z těch vlastních nemocí,“ říká Dort.

Lidé už si podle předsedy neonatologické společnosti nepamatují, jak to vypadalo v „éře před očkováním“, kdy děti následkem infekčních chorob často umíraly. „Ten strach z infekčních nemocí z populace vyprchal,“ myslí si Dort. Současný fenomén neočkovat děti připisuje také tomu, že oproti minulosti, kdy bylo očkování povinné a na souhlas rodičů se nikdo neptal, mají dnešní rodiče možnost si vybrat.

„Tím, že to teď povinné není a rodiče mohou o všem rozhodovat, se část lidí se nechá zlákat – tím pocitem moci, že může něco odmítnout. Něco, co úřady chtějí a v uvozovkách nařizují,“ dodává předseda ČNeoS s tím, že k sílícímu odporu proti očkování mohou přispívat i farmaceutické firmy, které na očkování tlačí až příliš. 

Víte, jaké očkování potřebujete při cestách do zahraničí? Čtěte zde>>>

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1