Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Oznamovatelé protiprávního jednání se ochrany v Česku zatím nedočkají. Sněmovna novelu odložila

Oznamovatelé protiprávního jednání se ochrany v Česku zatím nedočkají. Sněmovna novelu odložila

Ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, takzvaných whistleblowerů, sněmovna možná do konce volebního období schválit nestihne. Projednávání příslušné vládní novely dnes na návrh ODS odložila. Vrátit by se k ní měla souběžně s obdobnou poslaneckou předlohou, kterou navrhl bývalý vicepremiér Andrej Babiš. Termín projednávání ale zatím nestanovila.

Vládní novela občanského soudního řádu by měla zajistit ochranu zaměstnancům, kteří by důvěryhodně upozornili na trestný čin spáchaný ve firmě, před odvetou ze strany zaměstnavatele. Ten by v případných soudních sporech musel prokázat, že zaměstnance kvůli oznámení na pracovišti neznevýhodňoval.

Exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) uvedla, že navrhované znění vládní novely, která počítá s přenesením důkazního břemene na žalovaného zaměstnavatele, je v rozporu s dosavadním systémem a mohlo by být kontraproduktivní. S ohledem na rozdílné názory na pojetí whistleblowingu se obává, že se dolní komoře do říjnových voleb nepovede věc uzavřít.

Předlohu odmítla Českomoravská konfederace odborových svazů, zpochybnil ji i Svaz průmyslu a dopravy. Obě organizace považují dosavadní předpisy za fungující a osvědčené. Ministerstva řízená zástupci ANO naopak označila úpravu za nedostatečnou a neúčinnou. Zákon by podle nich měl řešit i výpadek příjmů whistleblowera a také nemajetkovou újmu. Navrhované opatření prý není pro oznamovatele dost motivační.

Ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD) předlohu hájil s tím, že v Česku k lidem, kteří ve veřejném zájmu oznámí korupci, přetrvává negativní postoj. Současná praxe podle předlohy udržuje ve společnosti obavy z ohlášení protiprávního jednání. Ministr poukázal na to, že k přijetí ochrany whistleblowerů s vláda zavázala v programovém prohlášení a že by tím byly splněny mezinárodní závazky ČR.

Původně měla Chvojkova novela upravit také zákoník práce a o vojácích z povolání, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, o inspekci práce a o státní službě. Předpisy měly obsahovat ustanovení, podle něhož zaměstnavatel či služební orgán nesmí zaměstnance postihovat nebo znevýhodňovat proto, že "učinil na základě důvěryhodných skutečností trestní oznámení nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku nebo kárného, disciplinárního nebo jiného správního deliktu".

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1