Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Platební karta pro vybrané zaměstnance Hradu s limitem 160 tisíc na den. Měl ji Forejt, kdo další?

Platební karta pro vybrané zaměstnance Hradu s limitem 160 tisíc na den. Měl ji Forejt, kdo další?

Vybraní zaměstnanci Hradu mají k dispozici platební kartu s denním limitem 160 tisíc korun. Kartou s vyraženým názvem Kancelář prezidenta republiky disponoval také někdejší hradní šéf protokolu Jindřich Forejt, jak ukázalo i kompromitující video, které vedlo ke konci Forejtovy kariéry v hradních službách. Na případ upozornil server Hlídacípes.org.

„Jindřich Forejt měl platební kartu výhradně na úhradu výdajů souvisejících se zahraniční pracovní cestou (ubytování, nutné vedlejší výdaje), pokud nebyly uhrazeny před touto cestou,“ vysvětlil serveru šéf legislativního odboru Hradu Václav Pelikán s tím, že „peněžní prostředky z platební karty nebyly součástí jeho mzdy“.

V současné době kartu využívají tři lidé – kancléř Vratislav Mynář, šéf zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček a Tomáš Šebesta, jenž ve funkci nahradil Forejta. Ani jim se daná částka nezapočítává do mzdy, stejně jako v případě ex-protokoláře slouží peníze výhradně k pokrytí nákladů zahraničních cest.

„Čerpání finančních prostředků uživateli karet je přísně kontrolováno a tito je plně dokládají ve vyúčtování zahraničních pracovních cest, které schvaluje ředitel příslušného útvaru nebo vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,“ uvedl Pelikán pro Hlídacípes.org.

O tom komu a zda bude karta přidělena, rozhoduje kancléř Vratislav Mynář. Doplňování prostředků na účet má na starosti ekonomický odbor Hradu. „Jedná se o běžné provozní výdaje z rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky,“ objasnil Pelikán původ peněz na speciálním účtu.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1