Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Poslanci navrhli speciál pro vyšetřování státních zástupců. Nekoncepční nesmysl, oponují žalobci

Poslanci navrhli speciál pro vyšetřování státních zástupců. Nekoncepční nesmysl, oponují žalobci

Sněmovní komise, která měla vyšetřit úniky ze spisů, představila zprávu, ve které shrnuje svoje letní snažení. A nepřímo ukazuje na státní zastupitelství, jako na nejslabší článek. Poslanci navrhli, aby vznikl nový orgán, který by žalobce vyšetřoval. Ti jsou ale k návrhům skeptičtí. Podle nich podobný návrh situaci nevyřeší.

Několikaměsíční práce poslanecké komise byla od začátku vnímaná skepticky. Na její adresu často zněla označení jako bezzubá a zbytečná a sami její členové uznávali, že jejich možnosti jsou vcelku minimální. Teď přispěchali s několika radami, jak únikům ze spisů zamezit. Za prvé: všichni, kdo se podílejí na vyšetřování by podle zákonodárců měli zaznamenávat své kontakty s novináři. Za druhé: v rámci Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) má vzniknout speciální orgán, který by vyšetřoval trestnou činnost státních zástupců. Netřeba dodávat, že žalobci nejsou nadšení.

Celé znění zprávy zatím komise nezveřejnila. Její předseda Martin Plíšek (TOP 09) avizoval, že kromě doporučení vládě bude obsahovat i popis současné situace. Tu ale například mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný nevidí tak zle.

„Máme za to, že současný systém je efektivní, což dokazuje i trestní stíhání dvou státních zástupců,“ prohlašuje s tím, že souvislost úniků z policejních spisů se státními zástupci nechápe. Návrhy podle něj situaci nijak řešit nemohou.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman navíc upozorňuje, že zřízení speciálního útvaru při NSZ je problematické, jelikož by úřad působil jako orgán první instance.

„V takových případech by byl znemožněn dohled, který musí vykonávat vyšší instance. Můžeme se zamyslet nad tím, zda by tato příslušnost měla být dána vrchním státním zastupitelstvím. V dané věci považuji za důležité zpřesnit kárné řízení a zavést přípravné řízení kárné,“ stojí v prohlášení, které Zeman INFO.CZ zaslal prostřednictvím svého mluvčího.

Komise doporučila také změnit zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) a zákon o státním zastupitelství tak, aby se jasně vymezila věcná a místní příslušnost při prověřování a vyšetřování úniků informací z trestního řízení.

„Pokud jde o kompetence GIBS a státního zastupitelství, tyto jsou zcela jasně vymezeny, když GIBS je policejním orgánem a státní zastupitelství v rámci svých dozorových oprávnění tento orgán kontroluje. Navíc GIBS je ze zákona příslušný pouze a jedině pro řešení trestné činnosti policistů, resp. dalších příslušníků bezpečnostních sborů, to znamená, že jeho příslušnost je personálně velice úzce vymezena,“ dodal Zeman.

Kompletní zprávu komise by měli mít poslanci k dispozici v pondělí. Zabývat se jí budou hned následující den. Plíšek navrhuje, aby to byl první bod odpolední části programu Sněmovny.

Vznik komise inicioval únik nahrávek rozhovorů bývalého novináře Mladé fronty Dnes Marka Přibila s exministrem financí a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, na kterých mluvili o zveřejňování kompromitujících materiálů.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1