Průzkum: Nadpoloviční většina Čechů si myslí, že u nás žije přiměřený počet cizinců | info.cz

Články odjinud

Průzkum: Nadpoloviční většina Čechů si myslí, že u nás žije přiměřený počet cizinců

Třiapadesát obyvatel Česka považuje množství cizinců žijících v tuzemsku za přiměřené. Je to největší podíl lidí s tímto přesvědčením od roku 2009, kdy byla otázka do průzkumu zařazena. Současně s tím na nejnižší úroveň 35 procent klesl podíl lidí, kteří považují počet cizinců za příliš velký. Vyplývá to z výsledků letošního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Většina lidí si myslí, že by cizinci měli mít možnost dlouhodobě pobývat v ČR jen za určitých podmínek. Stejně jako loni to uvedlo 78 procent respondentů. Stejně tak na 17 procentech zůstal podíl lidí, kteří s dlouhodobým pobytem cizinců v tuzemsku vůbec nesouhlasí. Ve společnosti také převažuje názor, že by možnost usadit se v Česku neměla být pro každého, kdo o to projeví zájem. Týká se to dvou třetin respondentů. Od loňska ale přibylo lidí, kteří naopak pro takovou možnost jsou. Loni s trvalým usazením souznělo 26 procent lidí a letos 30 procent.

Nejpřijatelnějším důvodem pro přijímání imigrantů je pro českou veřejnost studium (80 procent) a sloučení rodiny (64 procent). Téměř tři pětiny souhlasí s přijímáním kvůli válce, hladomoru nebo přírodním katastrofám v zemi cizinců a nadpoloviční většina souhlasila i s důvodem zaměstnání a kvůli pronásledování z náboženských, rasových či politických důvodů. Nejméně přijatelný důvod je pro českou veřejnost to, že se cizincům v Česku líbí a chtějí v něm žít. Cizinci, kteří v Česku dlouhodobě nebo trvale žijí, by se podle tří čtvrtin Čechů měli co nejvíce přizpůsobit českým zvyklostem.

Průzkum provedlo CVVM v období mezi 3. a 15. březnem, zapojilo se do něj 1061 lidí starších 15 let.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud