Sousedské vztahy dělí spory o sekání trávy. Za neudržovanou zahradu hrozí až půlmilionová pokuta | info.cz

Články odjinud

Sousedské vztahy dělí spory o sekání trávy. Za neudržovanou zahradu hrozí až půlmilionová pokuta

V Česku přibývá sousedských sporů o neudržované pozemky. Ani statisícové sankce totiž v mnoha případech nedokáží přimět vlastníky, aby se o svůj pozemek starali a neohrožovali tak okolí. 

Podobný spor musela nedávno řešit například radnice v Hluboké nad Vltavou. Majitel domu v hlubocké čtvrti Zámostí si dlouho stěžoval na souseda, že zanedbáváním péče o svůj pozemek pomáhá rozšiřování plevele i na jeho pozemky.  Když ani opakované výzvy nevedly k nápravě, rozhodla se hlubocká radnice vzít spravedlnost do vlastních rukou. Místo udělení pokuty nechala neoplocený pozemek vyčistit a posekat sama.

„Majiteli jsme poté poslali fakturu s vyčíslením nákladů. Zaplatil,“ řekl INFO.CZ hlubocký starosta Tomáš Jirsa. Podle něj to přitom není na Hluboké v poslední době zdaleka jediný případ. „Zrovna chystám výzvu dalšímu majiteli, který se dlouho nestará o údržbu 40 hektarů pozemků,“ řekl Jirsa.

V podobných případech se podle něj zpravidla jedná o takzvané investiční pozemky, nakoupené s úmyslem na nich v budoucnu stavět. Do doby než úřady stavbu umožní nebo se k ní majitel rozhodne, však mnozí vlastníci zapomínají na údržbu. Tedy nechávají pozemek prostě ležet ladem. Tím ale porušují zákon.

Podle zákona o rostlinolékařské péči totiž musí každý vlastník pozemku  „zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.“  Pokud tuto údržbu nezajistí, hrozí fyzický osobám pokuta do výše 30 000 korun, v případě právnických osob až půl milionu.

Zbývá jediná otázka. Jak by měla údržba konkrétně vypadat? Je nutné sekat trávu a odstraňovat plevel každých čtrnáct dní, jednou za měsíc nebo stačí, když se zahrada poseká jednou za rok? Co když mám souseda, který poběží na úřad pokaždé, když na mém trávníků uvidí lebedu nebo pcháč?

Není tráva jako tráva

Jednotlivé radnice to řeší tak, že k údržbě pozemků vydávají vlastní vyhlášku, která se obvykle spokojí s obecnou formulací o nutnosti udržovat na pozemcích pořádek a odpovídající vzhled.

„Jednou ročně pak kontrolujeme, jestli jsou pozemky skutečně udržované. A když nejsou, vyzveme vlastníky v desítkách případů k nápravě,“ řekla už dříve pro INFO.CZ Anna Koudelková, referentka státní správy pražské městské části Břežiněves. Podobně jako na Hluboké se problémy podle ní týkají především pozemků, na nichž jejich majitelé chtějí někdy v budoucnu stavět. Pozemky sice často zanedbávají, když jim ale radnice pohrozí, zpravidla je posekají. A úředníci jim ani nemusejí konkrétně dokládat, kterým druhem plevele ohrožují okolí.

Mnohem složitější jsou ale takzvané sousedské spory, v nichž si soused stěžuje na souseda.

S těmi mají větší či menší problémy prakticky všechny samosprávy. Některé radnice na rozdíl od Břežiněvsi proto povinnou údržbu pozemků více konkretizují, například ve vyhlášce uvádějí, že tráva by se měla sekat minimálně dvakrát ročně. Ani to ale nemusí znamenat konec sousedských sporů.

„Záleží na odborném posouzení toho, co je vlastně v konkrétních případech plevel a jak by se měl likvidovat,“ řekl INFO.CZ zahradník a ekolog Vladimír Kavka. V desítkách případů se na něj obracejí majitelé pozemků s tím, aby posoudil „škodlivost“ hospodaření na sousedově pozemku a pomohl jim v  jednání s úřady. Právě odborný posudek může mít v podobných sporech rozhodující roli.

I když české agrární předpisy definují určité druhy plevelů, ať už je to plevel polní, nebo zahradní, vždy se jedná  o posouzení konkrétního místa výskytu určité plodiny. „Třeba taková křídlatka může svým brutálním kořenovým systémem pozemek na dlouho doslova zdevastovat,“ řekl Kavka. V případě dalších plevelů je ale podle něj někdy velmi obtížné určit, jaká rostlina je v konkrétní lokalitě nežádoucí.  „Zájmy zemědělců, zahrádkářů nebo  ekologů se v případě této otázky mohou zásadně lišit. A to platí tedy i pro odborné posudky,“ řekl Kavka.

Jako příklad uvádí nedávný spor ze severních Čech, v němž si soused stěžoval na souseda, že mu zanedbáváním údržby svého pozemku zapleveluje různým plevelem a bylinami jeho pozemek, sloužící jako pastvina pro krávy. A dobytek kvůli tomu trpí průjmovými onemocněními. Odborná kontrola ale došla k závěru, že soused a „jeho plevel“ nemají s potížemi krav nic společného.

Podobných sousedských válek řeší úředníci a odborníci stovky. I když je ale podle Kavky  rozsouzení těchto sporů někdy obtížné a zdlouhavé, jedna věc je jistá. Pokud někdo nechá svůj pozemek, třeba zahradu,  několik let zcela ladem a vůbec se o něj nestará, dohady o určení plevelů jsou bezpředmětné.  „V takovém případě se zcela určitě jedná o zanedbání údržby a porušení zákona,“ uvedl Kavka.

Jak vyhovět všem

Konkrétní posouzení toho, jak by měla být zahrada udržována, je však o to složitější, že mnozí odborníci dnes doporučují údržbu vhodnou k zachování přírodní rozmanitosti. „Anglický milimetrový trávník, obklopený tújemi, totiž představuje doslova zelenou poušť, zbavenou života,“ uvedl Kavka. Mnoho ekologů i botaniků proto radí lidem, aby v rámci snahy o zachování rozmanitosti druhů udržovali své pozemky „rozmanitým“ způsobem, tedy tak, aby kromě anglického trávníku na pozemku zůstával životní prostor pro luční květiny, hmyz nebo motýly.

Jenže opět se nabízí stejná otázka. Kde je hranice mezi neudržovaným pozemkem, plným plevele a takzvanou „biozahradou“, lahodící oku botaniků? Řešení údajně existuje. „Jestliže necháte část zahrady nepokosenou a ke kosení se vrátíte až poté, co v trávě doplodí některé květiny, pak to určitě neznamená, že necháváte zahradu ležet ladem,“ řekl INFO.CZ botanik Milan Štech z katedry botaniky Jihočeské univerzity.

Pokud chce někdo přispět k tomu, aby se z jeho zahrady nestala „zelená poušť“, měl by zahradu sekat postupně, tedy tak, aby na některých místech vždy zůstalo kousek „divočiny“. Podobně se podle Štecha hospodařilo v krajině i v minulosti. „Tehdy nebylo možné posekat jako dnes desítky hektarů najednou. Vždy zůstávala místa, kde zůstávala vysoká tráva, ke které se zemědělci vrátili později,“ uvedl Štech.  I když prakticky žádný pozemek nezůstal bez údržby, tehdejší způsob hospodaření s omezenými možnostmi techniky zachovával krajinu plnou nejrůznějších druhů biotopů. Z hlediska zachování druhové rozmanitosti je takový způsob údržby ideální. „Ani vysoká tráva v části zahrady automaticky neznamená, že se z ní bude šířit plevel. To by mohlo nastat až poté, co byste trávu plnou plevele nesekali několik let, nechali jí úplně být,“ řekl Štech.

Ke složitosti celého problému s neudržovanými pozemky přispívá i fakt, že odborníci musejí vždy zhodnotit nejen míru „zaplevelení“ určitého pozemku, ale i míru nebezpečí, jakou takový pozemek představuje pro své okolí. „Jinak se samozřejmě přistupuje k zarostlému pozemku uprostřed lesa a jinak k naprosto zanedbané zahradě uprostřed zahrádkářské kolonie nebo vedle zemědělského pole,“ uvedl Vladimír Kavka.

Třeba v Českých Budějovicích nechává město na žádost entomologů až do půlky července neposekanou část záplavového území podél Vltavy. V jiných částech města, třeba v Husově kolonii, radnice některé své pozemky dlouho vůbec neudržuje a nechává je ladem. Neměla by také dostat půlmilionovou pokutu? V zákoně  je dokonce zmínka o tom, že každý člověk má povinnost upozornit na neudržovaný a zanedbaný pozemek, ať už opatří komukoliv.

„Faktem zůstává, že současný zákon o rostlinolékařské péči dává velký prostor k takzvané občanské neposlušnosti. Na druhou stranu  se ale prostě musíme smířit s tím, že dopady chování člověka k přírodě sprostě nikdy nebude možné změřit stejně přesně jako třeba rychlost na silnici,“ tvrdí Kavka.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud