V Česku údajně padne na korupci dvakrát víc než na zdravotnictví. Každý by mohl dostat 65 tisíc | info.cz

Články odjinud

V Česku údajně padne na korupci dvakrát víc než na zdravotnictví. Každý by mohl dostat 65 tisíc

Z peněz, které v České republice spolkne korupce, by každý Čech, včetně nemluvňat, mohl každý rok dostávat 65 000 korun. Tvrdí to alespoň nová studie Evropských zelených, vydaná u příležitosti Mezinárodní dne boji proti korupci, který připadl na včerejšek. 

Evropští Zelení ve studii označují Česko za jednu, korupcí „nejzamořenějších zemí“ EU. Vycházejí údajně z desítek studií, porovnání a statistik, vypracovaných jak Evropským parlamentem a Evropskou komisí, tak řadou mezinárodních organizací. Českou republiku dokonce Zelení zmiňují jako příklad korupce hned v úvodu představení studie, citované v mnoha evropských médiích.

„Například v České republice, kde je předseda vlády Andrej Babiš v současné době zapletený do korupčního skandálu, se každoročně ztratí kvůli korupci kolem 26,7 miliard EUR (694 miliard korun). To představuje přes 12 % hrubého domácího produktu, dvojnásobek státních výdajů na zdravotnictví a šedesátinásobek částky, věnované na podporu bydlení,“ tvrdí autoři studie na stránkách evropských Zelených.

Česko patří údajně mezi čtvrtinu zemí EU s nejvyšší mírou korupce. Podobně peněz jako v Česku se v poměru k HDP údajně rozkrade například v Polsku (12,54 %), na Slovensku (13,11 %), v Řecku (13,16 %) nebo Itálii (13,14 %).  Korupčními „rekordmany“ by měly být podle studie Bulharsko (14,22 %) a Rumunsko (15,60 %).

Naopak nejmenší míru korupce, blížící se takřka nule, přisuzují Zelení na základě svých výpočtů Finsku a Švédsku. Také v Nizozemí (0,76 % HDP) se údajně takřka „nekorumpuje“. V Německu se ztratí 3,84 % HDP, v Rakousku 3,74 %. To třeba v rakouském případě představuje dvojnásobek výdajů na podporu v nezaměstnanosti.

Celkově studie vyčíslila ztrátu, způsobenou korupcí v celé EU, na 904 miliard EUR. „Pokud by se tyto ztracené peníze rozdělily mezi všechny obyvatele unie, každý člověk by dostal v průměru 1772 EUR (46 000 korun) ročně. V zemích s vysokou mírou korupce, mezi které řadí evropští Zelení i Českou republiku, by však případná „dividenda“ z korupce byla ještě mnohem vyšší. „Jestliže by byly rovnoměrně rozděleny peníze, které se kvůli korupci ztratily na Kypru a v České republice, každý člověk v těchto zemích by mohl dostat za rok 2500 EUR (65 000 korun),“ píše se na stránkách evropských Zelených.

Problémem podobných studií, jakou aktuálně představili evropští Zelení, však zůstávají metody výpočtu, z kterých pak vycházejí jejich výsledky. Kvůli tomu, že korupci nelze nikdy přesně změřit, jsou závěry řady zdrojů často zpochybňované.

Studie evropských Zelených se odvolává na to, že zkombinovala informace z řady různých zdrojů od Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), „korupční“ statistiky Evropské komise a Evropského parlamentu až k  Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Českého premiéra Andreje Babiše, kterým však nebyl zatím za nic odsouzen a jakákoliv pochybení odmítá, Zelení používají jako jeden z hlavních příkladů možné korupce a střetu zájmů v EU. A odkazují na něj jako na jediného evropského premiéra i politika hned v úvodu představení výsledků své studie. Právě z iniciativy evropských Zelených bude ve středu projednávat Babišův možný střet zájmů politika a zároveň významného podnikatele i Evropský parlament.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud